یکشنبه ، 31 فروردین 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
اعضای هیات علمی    اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه

تلفن

Email

1

 آقای ضیاءالدین العسکری

فرهنگ عربی و علوم قرآنی

استادیار

29902444

Z_Alasgari@sbu.ac.ir

2

دکتر محمدعلی بزرگان نیا

علوم قرآن و حدیث

استادیار

29902444

m-bozorgan@sbu.ac.ir

3

دکتر سید محمدرضا خضری

زبان و ادبیات عرب

استادیار

29902444

M_Khezri@sbu.ac.ir

4

دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری

زبان و ادبیات عرب

دانشیار

29902481

m-khalifeh@sbu.ac.ir

5

دکتر حجت رسولی

زبان و ادبیات عرب

دانشیار

29902440

h-rasaoly@cc.sbu.ac.ir

6

دکتر ابوالفضل رضایی  ـ مدیر گروه

زبان و ادبیات عرب

استادیار

29902444

A_Rezayi@sbu.ac.ir

7

 دکتر عبدالعلی فیض الله زاده ـ معاون گروه

زبان عربی

استادیار

29902481

A-Faizullah@sbu.ac.ir

8

  دکتر طیبه سیفی

زبان و ادبیات عرب

استادیار

29902444

t_seyfi@sbu.ac.ir

9

دکتر علی اکبر نورسیده

زبان و ادبیات عرب

استادیار

29902444

ـــ


اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه

تلفن

Email

1

دکتر عباسعلی بهاری اردشیری

زبان و ادبیات عرب

استادیار

29902440

a-bahari@sbu.ac.ir

2

دکتر سید ابوالحسن مخزن موسوی

زبان و ادبیات عرب

استادیار

29902444

Dr.s.mousavi@gmil.com  

 
 

لیست به روز شده اعضای هیات علمی    
 

SBU_SearchProfessors    
جستجو بر اساس
 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی