آیین نامه ها

آیين نامه و خطی مشی كتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
اين آيين نامه به منظور مشخص کردن رسالت ها، اهداف، ماموریتها و نیز تعیین چارچوب خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهيه شده است. این کتابخانه، با در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده، سعی در برآوردن این نیازها با تهیه منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات مختلف دارد.
 
ماده 1 ـ افراد واجد شرایط جهت استفاده از کتابخانه
 
 • اعضاي هيأت علمي
 • دانشجويان
 • کارکنان
(توضيح اينکه) مدت عضويت کارکنان رسمي تا پايان خدمت رسمي و براي ساير کارکنان بر اساس مدت قرارداد استخداميشان است.
 • ساير افراد
دانشجویان غیر دانشگاه شهید بهشتی با در دست داشتن معرفی نامه از دانشگاه مبدا و ارایه کارت دانشجویی می توانند برای استفاده در محل مراجعه کنند.
 
ماده 2 ـ مقررات امانت
حداکثر تعداد کتابهایی که کاربران می توانند از کتابخانه به امانت بگیرند، به شرح زیر است:

اعضای هيأت علمي
مدت زمان امانت کتاب براي اعضاي هيئت علمي حداکثر يکماه است و بطور همزمان مي توانند 20 نسخه  کتاب را (که در صورت عدم رزرو از طرف عضو دیگر، قابل تمديد است) به امانت بگيرند.

دستياران و دانشجويان تحصيلات تکميلي
مدت امانت کتاب براي دستياران و دانشجويان تحصيلات تکميلي دوره کارشناسی ارشد 12 نسخه کتاب به مدت 20 روز و برای دانشجویان دکتری 20 نسخه کتاب به مدت یکماه است (که در صورت عدم رزرو از طرف عضو دیگر، قابل تمديد است.

دانشجويان کارشناسی
دانشجويان دوره کارشناسی مي توانند 10 عنوان کتاب را به مدت 10 روز به امانت بگيرند (که در صورت عدم رزرو از طرف عضو دیگر، قابل تمديد است.

کارکنان
 مدت امانت براي کارکنان دانشگاه 20 روز است و بطور همزمان مي توانند 10 عنوان کتاب را به امانت بگيرند.

ساير افراد
تبصره 1: کليه اعضا در صورت رزرو نبودن کتابهاي به امانت برده شده مي توانند امانت کتابها را تمديد کنند. تمدید مدت زمان امانت از طریق سامانه آذرسا امکان پذیر است.
تبصره 2: مدت اعتبار رزرو کتاب 48 ساعت است (اطلاع رسانی از وضعیت کتاب رزرو شده از طریق ایمیلی است که دانشجو در فرم عضویت ارائه کرده است) و بعد از اين مدت کتاب در رزرو قابل امانت به اشخاص ديگر است.
تبصره 3: کتابهاي پر مراجعه و يا تک نسخه‌اي بنا به تشخيص مسئول بخش امانت ممکن است در قفسه‌هاي رزرو کتابخانه قرار گيرد و فقط در تالار مرجع از آنها استفاده شود.
 
ماده 3 ـ منابعي که به امانت داده نمي شود
 • کتابهاي مرجع از قبيل دايره المعارف ها، اطلس ها، فرهنگ ها، زندگی نامه ها و غیره
 • نشريات ادواري
 • لوح های فشرده، فیلمهای ویدئویی
 • طرح های تحقیقاتی و پايان نامه ها
 • امانت گرفتن کتاب با استفاده از کارت عضویت سایر اعضاء
تبصره 1: مقالات نشریات مورد نياز در ازای دریافت کارت شناسایی معتبر، جهت کپي گرفتن در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرد. هزينه کپي از مقالات مجلات چاپي کتابخانه به عهده مراجعه کننده است.
تبصره 2: اعضاي هیئت علمی مي توانند با تشخيص مسئول بخش امانت در صورت تک نسخه ای نبودن منبع تا دو روز آن را به امانت ببرند.
تبصره 3: اعضا در صورت نياز به رايت مقالات، اسکن از تصاوير کتاب ها يا تصاوير اطلس ها، با ارائه CD خام و يا Flash memory  مي توانند از منابع مذکور استفاده کنند. تصویربرداری از صفحات کتابها و نشریات، با اجازه کتابدار کتابخانه، بلامانع است.
 
ماده 4 ـ جريمه ديرکرد و خسارت
جريمه تاخير در عودت کتاب به امانت گرفته شده به ازاي هر روز 1000 ريال است.
 چنانچه کاربر، كتابي را گم كند بلا فاصله باید کتابخانه را مطلع کند و همان كتاب را خريداري و به كتابخانه تسليم کند.
چنانچه کاربر، كتابي را ناقص (پارگي ـ بريدن صفحات ـ عكس ها ـ نقشه ها و ...) سازد بايد همان كتاب را خريداري كند.
 
ماده 5 ـ سالن مطالعه
تمامي اعضاي کتابخانه مي توانند در ساعاتي که کتابخانه باز است از سالن مطالعه استفاده کنند.
فرزندان اعضاي هيئت علمي و کارکنان دانشگاه مي توانند از سالن مطالعه با هماهنگی کتابدار، استفاده کنند.
 
ماده 6 ـ مواردي که رعايت آن از سوي اعضا به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه در محيط کتابخانه الزامی است
 • اجتناب از رفتار هاي مغاير با اصول اسلامي و اخلاقي
 • رعايت احترام به کتابداران کتابخانه
 • به همراه داشتن کارت شناسائي معتبر
 • رعايت سکوت کامل در محيط کتابخانه
 • حفظ نظافت و پاکيزگي کتابخانه
 • عدم مصرف دخانيات در محيط کتابخانه
 • عدم استفاده از تلفن همراه
 • عدم جابجايي لوازم کتابخانه
 • پرهيز از خوردن و آشاميدن در سالن مطالعه
 • خودداري از رزرو صندلي هاي کتابخانه 
ماده 7 ـ تسويه حساب
1. دانشجويان در زمان فارغ التحصيلي، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاهها باید از كتابخانه ها تسويه حساب دريافت و به اداره خدمات آموزشي دانشگاه تحويل دهند در غير اينصورت چنانچه دانشجو با داشتن مواد امانتي نزد خود دانشگاه را ترك کند، اداره خدمات آموزشي مسئول جبران خسارت است.
2. كادر آموزشي قبل از استفاده از فرصت هاي مطالعاتي خارج از کشور، مرخصي مطالعاتي، مرخصيهاي طولاني مدت، انتقالي، بازنشستگي و هرگونه قطع ارتباط استخدامي با دانشگاه بايستي از كتابخانه هاي واحد مربوطه تسويه حساب دريافت کنند.
3. اداره خدمات آموزشي دانشگاه موظف است فهرست دانشجوياني را كه به هر دليل براي مدتي از تحصيـل محروم يا اخراج شده اند، به كتابخانه ها اعلام کند تا كتابخانه با دانشجو تسويه حساب کند.
اين آئين نامه داراي 7 ماده و 6 تبصره است وکتابخانه موظف است که طبق مواد آن به کليه اعضا خدمات لازم را ارائه دهد.
 
خط مشی مجموعه سازی در کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رسالتها و مأموریت ها
رسالت اصلی کتابخانه حمایت از برنامه¬های آموزشی و پژوهشی دانشکده است. مجموعه کتابخانه باید بازتابی از منابع اطلاعاتی جدید در موضوعات مورد تدریس و پژوهش باشد و بتواند همگام با تحولات در برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده گسترش یابد.

جامعه کتابخانه
جامعه کاربری کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی متشکل از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان این دانشکده است که می توانند از منابع اطلاعاتی کتابخانه بهره بگیرند.

منابع اطلاعاتی کتابخانه
منابع کتابخانه شامل کتابهای فارسی و لاتین، مجلات، مراجع و کتابهای الکترونیکی است.

 معیارهای انتخاب منابع اطلاعاتی
گزینش منابع اطلاعاتی بر اساس نیازهای آموزشی و پژوهشی و نیز فرهنگی دانشکده صورت می گیرد. منابع اطلاعاتی که مرتبط با حوزه فعالیتهای دانشکده نباشند تهیه نخواهد شد و اعضای محترم کتابخانه می توانند از سایر کتابخانه های دانشکده منابع اطلاعاتی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
روزآمدی منابع، کیفیت و اقتدار علمی، حسن شهرت ناشر و پدیدآور و کیفیت ظاهری کتاب از جمله مواردی است که در هنگام تهیه منابع به آن توجه می شود.
ارزیابی این منابع براساس نظرهای استادان دانشکده، کتابداران و بررسی نقدهای موجود درباره آنها در متون مختلف صورت می گیرد.

بخش نشريات
نشریات فارسی و لاتین را کتابخانه دانشکده تهیه نمی کند. از آنجا که دانشگاه پایگاههای اطلاعاتی خارجی و نیز پایگاه های اطلاعاتی داخلی ویژه مجلات و روزنامه های فارسی را مشترک است، کاربران می توانند از طریق اینترنت و در محیط دانشگاه نسبت به استفاده از این مجلات و بارگذاری مقالات خود اقدام کنند. همچنین، امکان استفاده از لوح فشرده نمایه که در برگیرنده مقالات تمام متن فارسی است، در کتابخانه مرکزی امکان پذیر است.

نحوه گزینش منابع
کتابداران کتابخانه پس از گردآوری فهرست منابع مورد نیاز اعضای کتابخانه، این فهرست را با موجودی کتابخانه از طریق سامانه پند وارسی می کنند و پس از حصول اطمینان از اینکه منابع اطلاعاتی درخواستی، تکراری نیستند، نسبت به تهیه آنها اقدام می کنند.

وجین مجموعه
کتابخانه به صورت دوره ای نسبت به سیاهه برداری از مجموعه، وارسی منابع مفقودی و جایگزین کردن آنها و وجین مجموعه اقدام می کند. شرایط وجین منابع به شرح زیر است:
 • منابع کهنه و مستعمل که قابل صحافی و بازسازی نیستند.
 • نسخه های متعدد و تکراری کتابهایی که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند.
 • منابعی که بیش از ده سال به امانت نرفته باشند.
 • ویرایشهای قدیمی کتابهایی که ویرایش جدیدتری از آنها موجود است.
 • منابع اطلاعاتی وجین شده، به صورت رایگان در اختیار اعضای کتابخانه قرار می گیرند یا به کتابخانه های دیگر اهدا می شوند.
 • کاربران محترم کتابخانه می توانند جهت ارتباط بیشتر با کتابخانه با شماره تماس 02129902466 و وبلاگ litsbu.lib@gmail.com  ارتباط برقرار کنند.