گروه تاریخ

نام استاد مرتبه علایق پژوهشی برنامه‌های پژوهشی
 
دکتر محمدعلی اکبری
​استاد
 • تاریخ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولتی در ایران معاصر
 •  تاریخ تحول اندیشه­ های سیاسی در ایران معاصر
 •  جامعه‌شناسی‌ تاریخی ایران
 •  مسئلۀ روش در تحقیقات تاریخی
 • سیاست هویت و دولت مدرن در ایران
 • مراتب تاریخی شکل‌گیری و تحول دولت مدرن در ایران معاصر
 • نوروایتگری به ‌مثابۀ روش جدید تاریخی‌پژوهی

دکتر عطاءالله حسنی
 
​دانشیار
 • مسائل تاریخی و اجتماعی و فرهنگی عصر صفوی
 •  تاریخ و فرهنگ ایلات و عشایر
 •  تاریخ و فرهنگ عثمانی
 •  شعر و ادب فارسی و ترکی
 • جغرافیای تاریخی ایران
 •  قوم‌شناسی و مردم‌شناسی تاریخی ایران
 • پژوهش در تاریخ اجتماعی و فرهنگی عصر تیموریان و صفویان
 
دکتر کریم سلیمانی مقدم
  دانشیار
 • مطالعات تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطه به بعد
 •  تمرکز بر تحولات ایران در عصر جنبش ملی شدن صنعت نفت
 • تمرکز بر برخی مباحث نظری در حوزۀ تاریخ ایران
 • بررسی ریشه‌های تاریخی نظم‌گریزی ایرانیان
 • تدوین تاریخ‌نگاری تمدن‌محور

دکتر قباد منصوربخت

​استادیار
 • فلسفۀ علم
 • فلسفۀ علم تاریخ
 • فلسفۀ نظری تاریخ
 •  مبانی و اصول تاریخ 
 •  مواجهۀ ایران با تمدن جدید اروپایی و مسائل ناشی از آن از آغاز تاکنون
 • تألیف مقالات علمی و پژوهشی وانجام طرح‌های پژوهشی برون سازمانی  در حوزه‌های تاریخ معاصر ایران و تاریخ اجتماعی ایران.
 • انجام پژوهش‌های تاریخی در حوزۀ اجرایی کشور و تاریخ نهادها و موسسات تمدنی

دکتر حسن باستانیراد
 
 
​استادیار
 • ​ تاریخ فرهنگی و جغرافیای تاریخی جادۀ ابریشم
 •  تاریخ و تمدن آسیای مرکزی
 •   شهر، شهرنشینی و ده‌نشینی در جوامع سرزمین‌های کنارۀ جاده‌های تجاری و فرهنگی کهن
 •  تاریخ شهر در ایران
 • میراث ایرانی جاده ابریشم
Iran, Intercultural Bridge of the Silk Road
 • پژوهش در تعاملات فرهنگی و میراث مشترک در جادۀ ابریشم
 • انجام پژوهش‌های ملی و بین‌المللی و برگزاری همایش‌های بین‌المللی در چارچوب برنامه‌های مرکز پژوهشی جادۀ ابریشم
 •  طرح پژوهشی میراث مشترک ایران و آسیای مرکزی در جادۀ ابریشم
 • طرح پژوهشی شهرهای ایرانی جادۀ ابریشم

دکتر محمد حاجیتقی

​استادیار
 • تاریخ صدر اسلام
 •   سیره‌نگاری
 •   فرق و مذاهب اسلامی در قرون نخستین و میانۀ متأخر
 •   تاریخ امامان اثنی‌عشری
 •   تشیع در قرون نخستین
 •   حوزه‌ها و مکاتب فکری امامیه
 •   تاریخ مغول و ایلخانان
 •   تحولات فرهنگی عصر مغول
 •  تاریخ اندیشۀ سیاسی در قرون نخستین و میانه
 • مطالعات حله‌شناسی شامل احیای متون، بازسازی جریان‌های فکری، هویت صنفی، مؤلفه‌های فرهنگی،
 •  جریان‌شناسی جریان‌های تصوف در قرون میانه و متأخر و تأثیر آن در هویت شیعی
 • مطالعات سیره‌پژوهی بر مبنای قرآن
دکتر زهیر صیامیانگرجی ​استادیار
 • تاریخ فرهنگی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فکری شرق جهان اسلام در قرون متقدم
 •   تاریخ فرهنگی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فکری شرق جهان اسلام در دوران معاصر
 •  حافظه تاریخی، آگاهی تاریخی، آموزش تاریخ، فلسفۀ علم تاریخ
 • مطالعه و پژوهش‌ در حوزۀ شکل‌یابی اجتماعی ـ فرهنگی و بازنمایی آگاهی تاریخی در فرهنگ جوامع مسلمان با تکیه بر تفسیر متون تاریخی
 • مطالعه و پژوهش در حوزۀ نظام آموزشی و نظام دانش تاریخ در ایران و جوامع مسلمان معاصر
دکتر آرزو رسولی ​استادیار
 • دین‌های ایران باستان
 •  اساطیر ایران باستان و مطالعات تطبیقی
 •  مسائل تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌های دینی عصر ساسانی
 •  مسائل تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و زبانی عصر هخامنشی
 •  زبان سغدی به عنوان زبان میانجی (lingua Franca) جادۀ ابریشم
 • ​تحقیق، ترجمه و تألیف مقاله و کتاب: اساطیر ایران باستان، تاریخ اجتماعی ودین‌های ایران باستان، زبان‌های ایرانی در آسیای مرکزی
دکتر میکائیل وحیدیراد ​استادیار
 • تاریخ اروپا در عهد رنسانس، اروپای قرون جدید، تاریخ تحولات نفت در ایران، تاریخ روابط خارجی ایران
 •  شکل‌گیری دولت‌های مدرن در اروپای غربی، دیپلماسی نفتی ایران، انقلاب تجاری در غرب
 • بررسی نحوۀ شکل‌گیری دولت‌های مدرن در اروپای غربی
 •  پژوهش در دیپلماسی نفتی ایران
 • پژوهش در انقلاب تجاری در غرب
دکتر احسان افکنده ​استادیار
 • تاریخ سیاسی ایران باستان‫ متقدم
 •  تاریخ دین در ایران باستان
 •  شناخت اساطیر ایران
 •  مطالعات خاور نزدیک باستان
 • تاریخ اروپا در دورۀ باستان و سده‌های میانه
 • ​مطالعه و بررسی مبانی ایدئولوژیک ایران باستان متقدم بر اساس منابع بومی و بررسی شکل‌گیری دولت در ایران باستان
ردیف​ نام و نام خانوادگی​ رشته​ مرتبه​
1​ دکتر جمشید آزادگان​ ادیان و عرفان​ دانشیار​
2​ دکتر علی بیگدلی​ تاریخ​ استاد​
3​ دکتر اردشیر خدادادیان​ تاریخ​ استاد​
4​ دکتر اللهیار خلعتبری​ تاریخ اسلامی​ استاد​
5​ دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی​ تاریخ​ استاد​
6​ دکتر علی اصغر مصدق رشتی​ مطالعات ایرانی تاریخ تمدن​ دانشیار

استادان درگذشته روان‌شادان دکتر حسینعلی ممتحن، دکتر اسماعیل رضوانی، دکتر امیر پروین، دکتر اردشیر خدادادیان، و دکتر عزیزالله بیات.

دکتر رضا شعبانی، چهرۀ ماندگار سال 1389

5.jpg