معرفی معاونت پژوهشی

 
راهبرد معاونت پژوهشی از شهریور 1390 مثلث برنامه محوری، عملکرد مداری، فرصت افزایی است.
 
 
مأموریت:
بازتعریف علوم انسانی در چهارچوب سند چشم‏ انداز بیست ساله، نقشۀ جامع علمی کشور و تعیین، عملیاتی‏ سازی راهبردهای توسعه، و تعمیق پژوهش در حوزه علوم انسانی و تأثیرگذاری هدفمند و قابل اندازه‏ گیری بر روندهای جاری و آتی فکری، روشی و اجرایی علوم انسانی در سطوح ملی، منطق ه‏ای و بین‏ المللی از طریق تولید فکر و نظریه‏ پردازی، نقد، ساماندهی برون‌داده ‏های علمی مبتنی بر پژوهش‏ های اصیل و بومی، ابزارسازی، تعامل و تبادل آراء و خروجی ‏های پژوهشی
 
 
هدف‏ ها:
1 ـ توانمندسازی و فعال‏سازی گروه‏ های دانشکده ادبیات و علوم انسانی در حوزه پژوهش ‏های رشته‌های در قالب طرح‏های پژوهشی فردی و مشترک با سایر اعضای همکار گروه در سه حوزۀ:
 
الف- بودجۀ طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی با سقف اعتبار مشخص 
ب- بودجۀ طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی بدون سقف اعتبار مشخص
ج- بودجۀ طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی به‌ویژه اعتبارات پژوهشی 2% ارگان‌های دولتی و/یا کلان ملی
2 ـ ایجاد 5 سامانه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در قالب کمیته ‏های راهبردی و گروه ‏های عملیاتی:
 
الف ـ سامانه ترجمۀ مقاله ‏های برتر گروه‏ های دانشکده و انجام مراحل محتوایی و قالبی جهت ارسال و اخذ پذیرش چاپ در مجله‏ های بین‏ المللی نمایه شده
 
ب ـ سامانه مجله ها به منظور:
1 ـ به روزرسانی چاپ مجله ‏های پنجگانه دانشکده
2 ـ اقدام به نمایه ‏سازی بین‏المللی مجله‏ های پنجگانه دانشکده
3 ـ راه‏ اندازی 5 مجله بین‏ المللی و نمایه ‏سازی بین‏ المللی آن‌ها
 
ج ـ سامانه علوم میان رشته ‏ای به منظور توانمندسازی و فعال‏سازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در حوزه علوم و پژوهش ‏های میان رشته ‏ای در سه سطح:
1 ـ میان گروهی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
2 ـ میان دانشکده ‏ای
3 ـ میان دانشگاهی
 
و سه حوزۀ اعتباری:
1 -  بودجۀ طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی با سقف اعتبار مشخص 
2 -  بودجۀ طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی بدون سقف اعتبار مشخص
3 - بودجۀ طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی به‌ویژه اعتبارات پژوهشی 2% ارگان‌های دولتی و/یا کلان ملی
 
د ـ سامانۀ همایش‏ ها و نشست‏ های تخصصی به منظور برگزاری همایش‏ های ملی و بین‏ المللی و نشست‏ های تخصصی و ساماندهی خروجی‏ های بدست آمده در قالب فیلم، لوح‏ های فشردۀ آموزشی، کتاب و مجموعه مقالات
 
هـ ـ سامانۀ اطلاع‏ رسانی و شبکه‌های پژوهشی
3 ـ فعال‏سازی و عملیاتی نمودن طرح ‏های پژوهشی مشترک بین‏ المللی با همکاری دانشمندان و دانشگاه‏ های خارج از کشور
4 ـ تشکیل سه قطب جدید
5 ـ هدفمند کردن و نظارت بر هسته‏ های پژوهشی فعلی و تشکیل سه هسته پژوهشی جدید و هدف‏ گذاری به منظور تبدیل هسته‏ ها به قطب‏ های علمی کشور
6 ـ توانمندسازی دانشکده در امر پژوهش‏ های دانشجویی (تحصیلات تکمیلی) و هدفمندسازی انجام پژوهش ‏ها در راستای نیازهای جامعه علمی، تحقیقاتی کشور و نیازهای جامعه