سرپرست هسته: آقای دکتر جلال سخنور عضو بازنشسته گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

همکاران هسته:
آقای دکتر علیرضا جعفری عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای دکتر کیان سهیل عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
اهداف:
1 ـ مطالعه به منظور بهبود کیفیت آموزش دروش ترجمه ادبی
2 ـ تشویق دانشجویان به ترجمه آثار ادبی از زبان مادری به زبان بیگانه بالعکس
3 ـ امکان مبادله فرهنگی از طریق معرفی و ترجمه آثار ادبی و فرهنگی
 
ضرورت:
الف ـ کیفیت نازل به آثار داستانی و نمایشی غرب به فارسی ترجمه شده است و نیازمند بررسی دقیق می‏باشد.
ب ـ نیاز دنیا به معرفی و ترجمه آثار زبان فارسی به زبان انگلیسی.

سرپرست هسته: خانم دکتر سهیلا شهشهانی عضو هیأت علمی گروه علوم‏ اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
همکاران هسته
آقای دکتر حسنی عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
معرفی هسته
هسته انسان‏شناسي فرهنگي ایران براي انجام پژوهش با استفاده از روش‏هاي ويژه اين رشته شكل مي ‏گيرد. اگر آموزش در رشته‏هاي علوم‏اجتماعي با انجام پژوهش در همان محيط باشد يعني بخش تحقيق در جوار بخش آموزش فعال باشد، آنگاه محيطي علمي به وجود مي‏آيد كه موجبات مراودات منظم هيأت علمي و دانشجويان مي‏ گردد. از آنجا كه فرهنگ ايران پشتوانه تاريخي مكتوب و مستندي دارد دانش اين فرهنگ نياز به شناخت تاريخ دارد و بدون آن يافته‏هاي فرهنگي از عمق زماني و پيچيدگي‏هاي انباشت تجربه بشر ايراني برخوردار نخواهد بود. زبان يكي از ابتداي‏ترين مطالبي است كه يك محقق انسان‏شناس با آن مواجه است. آشنايي و شناخت زبان ديگري ابتداي تحقيق فرهنگي است و گردآوري‏هاي زبان‏شناختي موجبات اين را فراهم مي‏كند كه اطلس فرهنگي مردم بخش‏هاي مختلف جهان شكل گيرد.
 
برنامه سه ساله هسته انسان‏شناسی فرهنگی ازمهر 1387 ـ مهر 1390

اقوام ايراني
اولين موضوع تحقيق هسته انسان‏شناسي فرهنگي ایران اقوام ايراني است. اين برنامه به شرح زير است:
 
سال اول: شناخت اقوام ايراني و کار با منابع موجود:
• انسان‏شناسي فرهنگي
• بر مبناي تاريخ
• بر مبناي زبان
این دورة یک ساله را به گردآوری متون و فیش‏برداری خواهیم گذراند.
با استفاده از منابع زبان‏شناختی، تاریخی و با استفاده از منابع فرهنگی (عمدتاً منابع فرهنگ مادی) و اطلس‏های موجود کوشش در جهت یافتن مراکز و مرزهای فرهنگی مختلف در دوره‏های تاریخی متفاوت خواهیم کرد.
 
سال دوم: مطالعه در تفاوت‏هاي بين اقوام مختلف و تهیه اطلس اقوام ایران
توجه به فرق‏ها بخشي اساسي از تحقيق اقوام است، انسان‏شناسي در طي تاريخ خود هميشه به فرق‏ها و شباهت‏ها پرداخته است. گردآوری سال اول ما را یاری خواهد کرد تا برای هر دوره تاریخی بتوانیم بر مبنای منابع زبانی و فرهنگی یک اطلس بیشنهاد کنیم. در مرحله نهایی این بخش از یک جغرافیدان برای مدت اندک همکاری خواهیم خواست.
 
سال سوم: نظريه‏ پردازي در زمينه مطالب مطرح شده و مباحث نظری
مباحث نظری مربوط به اقوام در رشته‏ های مختلف مطرح هستند مثلاً در انسان‏شناسی سیاسی و اقتصادی و مباحث مربوط به جهانی شدن. در این سال هر یک از سه عضو اصلی هسته انسان‏شناسی فرهنگی با در نظر گرفتن نظریات خود و چند کنفرانس علمی تخصصی مجلدی در خصوص موضوع مورد نظرشان ارایه خواهند داد و در زمينه ‏هاي مختلف از جمله: حيطه تصميم‏ گيري در درك و حل مسایل و بحث قدرت و بي‏ قدرتي، مسئله سرمايه ‏گذاري در مكان‏هاي مختلف و منابع زيرزميني و مسایل حقوق شهروندان و اقوام و قوانين بين‏ المللی قانون اساسي و عرف منطقه‏ اي كه هريك روش‏هايي براي زيستن مسالمت ‏آميز پيشنهاد نموده ‏اند بررسي‏ هايي خواهد شد.
 
اهداف آتی هسته

  • طی سه سال به صورت منظم از صاحبنظران مبحث اقوام برای سخنرانی‏های کوتاه دعوت به عمل خواهد آمد تا دانشجویانی که در این طرح فعال شده ‏اند با موضوع‏ های مختلف آشنایی همه جانبه یابند.
  • تشکیل گروه ‏های کاری دانشجویی به محض تصویب هسته انسان‏شناسی فرهنگی از گروه ‏های آموزشی مختلف شکل خواهند گرفت و با تقسیم کار مشغول خواهند شد.
در پایان سه سال نتیجه مباحث نظری و نقشه‏ ها ارائه خواهند شد.