برنامه درسی (سر فصل دروس) به تفکیک رشته­ ها دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ

زبان و ادبیات آلمانی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات چینی و شرق دور

زبان و ادبیات روسی و اسلاوی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

علوم اجتماعی

فلسفه

اسامی استادان راهنما به تفکیک رشته ورودی سال 1398 مقطع کارشناسی

​ردیف

​رشته

​نام استاد راهنما

1​

زبان و ادبیات فارسی​

دکتر منصور پیرانی​

2​

​تاریخ

دکتر آرزو رسولی​

​3

​جامعه شناسی

​دکتر محمد یزدانی نسب

4​

​زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

​دکتر سارا طباطبایی

5​

​زبان و ادبیات آلمانی

​دکتر سعید رضوانی

6​

​زبان و ادبیات انگلیسی

​دکتر شهریار منصوری

​7

​زبان و ادبیات روسی و اسلاوی

​دکتر رضوان حسن زاده

8​

​زبان و ادبیات چینی و شرق دور

​دکتر فرهاد جوانبخت

​9

فلسفه​

​دکتر سید محمدحسن آیت الله زاده شیرازی

​10

​زبان و ادبیات عربی

​دکتر طاهره حیدری

11​

​باستان شناسی

​دکتر علی بهادری