برنامه درسی (سر فصل دروس) به تفکیک رشته­ ها دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ

زبان و ادبیات آلمانی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات چینی و شرق دور

زبان و ادبیات روسی و اسلاوی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

علوم اجتماعی

فلسفه

اسامی استادان راهنما به تفکیک رشته ورودی سال 1398 مقطع کارشناسی

​ردیف ​رشته ​نام استاد راهنما
1​ زبان و ادبیات فارسی​ ​​​​​​​دکتر منصور پیرانی​
2​ ​تاریخ دکتر آرزو رسولی​
​3 ​جامعه شناسی ​دکتر محمد یزدانی نسب
4​ ​زبان و ادبیات فرانسه و لاتین ​دکتر سارا طباطبایی
5​ ​زبان و ادبیات آلمانی ​دکتر سعید رضوانی
6​ ​زبان و ادبیات انگلیسی ​دکتر شهریار منصوری
​7 ​زبان و ادبیات روسی و اسلاوی ​دکتر رضوان حسن زاده
8​ ​زبان و ادبیات چینی و شرق دور ​دکتر فرهاد جوانبخت
​9 فلسفه​ دکتر سید محمدحسن آیت الله زاده شیرازی
​10 ​زبان و ادبیات عربی ​دکتر طاهره حیدری
11​ ​باستان شناسی ​دکتر علی بهادری