گروه زبان و ادبیات عربی

مدیر گروه

 

دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل 

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

تلفن: 29902440

ایمیل: ali.ghahramanim@gmail.com

دکتر قهرمانی.jpg

معرفی گروه

گروه زبان و ادبیات عربی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ‫ارشد و دکتری و تنها با یک گرایش «زبان و ادبیات عربی» دانشجو می‫پذیرد. دانشجویان در دورۀ کارشناسی با مقدمات این رشته آشنا می‫شوند، اصول و مبانی زبان عربی را می‫آموزند و در قواعد و دیگر مهارت‫های زبانی تبحر می‫یابند. همچنین با تاریخ ادبیات عربی و متون ادبی آن آشنا می­شوند در دورۀ کارشناسی ‫ارشد مقدمات نقد و تحلیل متون برای ایشان فراهم می‫شود و با متون منظوم و منثور دوره‫های مختلف آشنایی پیدا می‫کنند. به ­این‫ ترتیب دانشجوی دورۀ کارشناسی ‫ارشد این امکان را می‫یابد تا زمینۀ علاقه‫مندی خود را تشخیص دهد، در همان راستا به تحقیق و پژوهش بپردازد و در صورت تمایل، جنبۀ تخصصی‫تری از آن را در دورۀ دکتری دنبال کند. در دوره دکتری دانشجویان پس از گذراندن مرحله آموزشی که شامل برخی دروس تخصصی در سطح عالی و پیشرفته است، وارد عرصة پژوهش می­ شوند و هریک از دانشجویان براساس علاقه­ و تخصص یک حوزه علمی را دنبال می ­کند.

گروه زبان و ادبیات عربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تلاش می‫کند با ارتقای مهارت‫های دانشجویان در جنبه‫های مختلف، دانش‌آموختگان این رشته را در زمینه‫های متفاوتی از قبیل فعالیت در دارالترجمه‫ها و سازمان‫های نیازمند به تخصص در این رشته، مدارس و آموزشگاه‫ها، دانشگاه‫ها و وزارتخانه‫هایی چون ارشاد و ارتباطات توانمند سازد. از سوی دیگر ارتباط فرهنگی میان ایران و کشورهای عربی و نیز درهم‌آمیختگی دو زبان فارسی و عربی بر کارآمدی و اهمیت این رشتۀ دانشگاهی می‫افزاید.

گروه زبان و ادبیات عربی درصدد است تا در کنار برگزاری نشست‫ها و سخنرانی‫ها و نیز شرکت بیشتر در طرح‫های پژوهشی، با تقویت گروه استادان، دو گرایش «مترجمی» و «آموزش زبان» را به فهرست گرایش‫های خود بیفزاید.
 اسامي مديران گروه زبان و ادبيات عرب از انتصاب اولين مدير گروه تا به امروز به شرح ذيل مي‏ باشد.

اسامي مديران گروه آموزشي زبان و ادبيات عرب از سال 1364 تا به امروز

ردیف

نام و نام خانوادگی​

تاریخ شروع​

تاریخ خاتمه​

1​

دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری​

1364​

1379​

​2

​دکتر حجت رسولی

1379​

1381/06/09

3

دکتر عباسعلی بهاری اردشیری​

1381/06/09​

1383/06/16​

4

دکتر حجت رسولی​

1383/06/16​

1385/06/07​

5

دکتر عباسعلی بهاری اردشیری​

1385/06/07​

1389/11/23​

6

دکتر سید محمدرضا خضری​

1389/11/23​

1391/09/22​

7

دکتر ابوالفضل رضایی​

1391/09/23​

1399/06/10

8​

​دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

1399/06/10

تاکنون​


اهداف

زبان و ادبيات عرب يكي از رشته های آموزشي در نظام آموزش عالي است و هدف آن تربيت افرادي است كه بتوانند نيازهاي سازمانهای مختلف كشور را از قبيل وزارت امور خارجه سازمان اوقاف، ميراث فرهنگي، كتابخانه‏ ها و شركت‏هاي دولتي و خصوصي و غيره از لحاظ كاربرد زبان عربی برآورده نمايند. تحصیل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري این رشته احتياجات كشور را در زمينه ‏هاي مختلف مانند تحقيقات و تعليمات در سطوح عالي مرتفع می سازد. نظام آموزش این رشته مطابق آيين نامه مصوب شوراي عالي برنامه ‏ريزي است.