گروه فلسفه

مدیر گروه


دکتر نصرالله حکمت

مرتبه دانشگاهی: استاد

تلفن: 29902476

ایمیل: N_Hekmat@sbu.ac.ir ​
Picture 081.jpg

معرفی گروه

گروه فلسفه شامل سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ‫ارشد و دکتری است. از آنچه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ‫ارشد تدریس می‫شود، می‫توان تحت عنوان کلّی «فلسفۀ محض» یاد کرد. مقطع دکتری در سه گرایش «فلسفۀ یونان و قرون وسطی»، «فلسفۀ جدید و معاصر» و «فلسفۀ اسلامی» دانشجو می‌پذیرد.
آنچه در دورۀ کارشناسی ارائه می‫شود، ترکیبی است از فلسفۀ مغرب‌زمین ـ که خود فلسفۀ یونان باستان، تاریخ فلسفۀ مسیحی و فلسفۀ معاصر را دربرمی‫گیرد ـ و فلسفۀ اسلام که شامل فلسفه و عرفان اسلامی است. در دورۀ کارشناسی ‫ارشد دانشجویان به ‫واسطۀ انتخاب موضوع رساله و همکاری با استاد راهنمای متخصص در یک شاخۀ خاص، با جنبۀ تخصصی‫تری از این رشته آشنا می‫شوند. در دورۀ دکتری حتی نحوۀ برگزاری مصاحبه برای متقاضیان گرایش‫های مختلف متفاوت است و این امر نشان‌دهندۀ سیر صعودی تخصصی‫تر شدن از یک مقطع به مقطع بالاتر در این رشتۀ دانشگاهی است.
علاوه بر علاقه‫مندی، دانشجوی فلسفه باید از آمادگی لازم برای ورود به این حوزه برخوردار باشد. یکی از مهم‫ترین معیارهای توفیق دانشجوی فلسفه توجه او به اهمیت مسئلۀ زبان است. دانشجوی فلسفه باید به فراخور حوزۀ پژوهش خود با زبان‫هایی چون یونانی، آلمانی، فرانسه، عربی یا انگلیسی آشنا باشد و توانایی درک و تحلیل متون نگاشته‌شده به این زبان‫ها را داشته باشد. آشنایی با زبان مرتبط با حوزۀ پژوهش در روشن‫تر شدن افق حرفه‫ای دانشجو نیز مؤثر است، چرا که دانش‌آموختۀ آشنا به زبان این توانایی را دارد که به ترجمۀ متون فلسفی یا پژوهش و تألیف در باب این متون بپردازد. از سوی دیگر، جامعیت رشتۀ فلسفه و موقعیت آن به ‫عنوان یک رشتۀ مادر این امکان را برای دانشجوی مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ‫ارشد فراهم می‫سازد تا در مقاطع بعدی به دیگر حوزه‫های علوم‫ انسانی از جمله حقوق، روان‫شناسی یا علوم ‫سیاسی راه پیدا کند و این تنوع خود به گسترده‫تر شدن انتخاب‫های حرفه‫ای دانش‌آموختگان می‌انجامد.
گروه فلسفه می‌کوشد بین نگاه سنتی به فلسفه و نگاه تجددگرایانه به این رشته توازن و تعادل برقرار کند. چندجانبه‫گرایی موجود در گروه فلسفۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم ‫انسانی دانشگاه شهید بهشتی باعث شده است تا نگرش‫های متفاوت و گاه متعارضِ موجود در این گروه به همزیستی مسالمت‫آمیز در کنار یکدیگر ادامه دهند. علاوه بر این، گروه فلسفه مصرّ است تا با حفظ گرایش‫های موجود از خروج این رشته از حیطۀ تخصص‌گرایی و آلوده شدن آن به عامی‌نگری جلوگیری کند.
 
اسامي مديران گروه فلسفه از انتصاب اولين مدير گروه تا به امروز به شرح ذيل مي‏ باشد.
 
 اسامي مديران گروه آموزشي فلسفه از سال 1346 تا به امروز 
​ردیف نام و نام خانوادگی​ تاریخ شروع​ تاریخ خاتمه​
1​ دکتر شرف الدین خراسانی شرف​ 1346​ 1357/12/29​
2​ دکتر محمدعلی شیخ​ 1361/01/31​ 1385/11/04​
3​ دکتر سید حسن احمدی​ 1385/11/04​ 1389/11/27​
4​ دکتر محمد ایلخانی​ 1389/11/27​ 1394/04/03
5​ دکتر  احمدعلی اکبر مسگری​ 1394/04/03​ 1399/06/31
​6 ​دکتر نصرالله حکمت 1399/06/31​ تاکنون​