قابل توجه متقاضیان هشتمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی
 
دانشگاه شهید بهشتی در روز جمعه مورخ 1401/03/06 ساعت 10 دوره هشتم آزمون بسندگی زبان انگلیسی را برای دانشجویان مقطع دکتری و داوطلبان آزاد برگزار خواهد نمود.

ضروری است اطلاعیه ها و راهنماهای موجود در سایت اصلی دانشگاه ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ آزمون بسندگی زبان انگلیسی را با دقت کامل مطالعه و از روز شنبه مورخ 1401/02/24 الی شنبه 1401/02/31 مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.


آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به خردادماه سال 1401 (دوره هشتم) ـ  زمان برگزاری آزمون خردادماه
اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی خردادماه (دوره هشتم)
اطلاعیه شماره 2 نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
اطلاعیه شماره 3 راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه سال 1400
اطلاعیه شماره 4 بروشور هشتمین آزمون بسندگی
اطلاعیه شماره 5 سوالات متداول
اطلاعیه شماره 6  
اطلاعیه شماره 7  

مشکل غير منتظره ای بوجود آمد