قابل توجه متقاضیان نهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی
 
دانشگاه شهید بهشتی در روز چهارشنبه مورخ 1401/06/16 ساعت 17 دوره نهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی را برای دانشجویان مقطع دکتری و داوطلبان آزاد برگزار خواهد نمود.

ضروری است اطلاعیه ها و راهنماهای موجود در سایت اصلی دانشگاه ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ آزمون بسندگی زبان انگلیسی را با دقت کامل مطالعه و از روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 الی شنبه 1401/06/12 مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.


داوطلبان گرامی لطفا به نکات زیر توجه فرمایید

1. پس از ثبت نام عودت وجه امکان پذیر نمی باشد.
2. آزمون به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
3. نتیجه آزمون دو هفته پس از برگزاری آزمون در سایت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی اعلام می گردد.

سوالات متداول

بروشور


راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی

نتایج نهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی
 

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه سال 1399 (دوره اول) ـ پایان یافته است​​ ​

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 2

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 3

اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به شهریورماه سال 1399 (دوره دوم) ـ پایان یافته است ​​​

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی شهریورماه 1399 (دوره دوم)

اطلاعیه شماره 2

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 3

اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی شهریورماه 1399

اطلاعیه شماره 4​​​​​​​

کارت ورود به جلسه

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه  سال 1400 (دوره پنجم) ـ  زمان برگزاری آزمون مردادماه

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه (دوره پنجم)

اطلاعیه شماره 2

نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره 3

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1400

اطلاعیه شماره 4

بروشور پنجمین آزمون بسندگی

اطلاعیه شماره 5

سوالات متداول

اطلاعیه شماره 6 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
اطلاعیه شماره 7 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (پایین تر از 50)

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مهرماه  سال 1400 (دوره ششم) ـ  زمان برگزاری آزمون مهرماه

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مهرماه (دوره ششم)

اطلاعیه شماره 2

نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره 3

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مهرماه سال 1400

اطلاعیه شماره 4

بروشور ششمین آزمون بسندگی

اطلاعیه شماره 5

سوالات متداول

اطلاعیه شماره 6

نتایج ششمن آزمون بسندگی (بالاتر از 50)

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به آذرماه سال 1400 (دوره هفتم) ـ  زمان برگزاری آزمون آذرماه

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه (دوره هفتم)

اطلاعیه شماره 2

نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره 3

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه سال 1400

اطلاعیه شماره 4

بروشور هفتمین آزمون بسندگی

اطلاعیه شماره 5

سوالات متداول

اطلاعیه شماره 6 نتایج هفتمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
اطلاعیه شماره 7 نتایج هفتمین آزمون بسندگی (پایین تر از 50)

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به خردادماه سال 1401 (دوره هشتم) ـ  زمان برگزاری آزمون خردادماه

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی خردادماه (دوره هشتم)

اطلاعیه شماره 2

نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره 3

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه سال 1400

اطلاعیه شماره 4

بروشور هشتمین آزمون بسندگی

اطلاعیه شماره 5

سوالات متداول

اطلاعیه شماره 6 نتایج هشتمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
اطلاعیه شماره 7 نتایج هشتمین آزمون بسندگی (کلی)
نتايج آزمون بسندگی زبان انگلیسی شهريورماه سال 1401 (دوره نهم)
 فايل شماره 1: اسامي قبول شدگان(آقايان)
​​​​​​​​​​​​​​فايل شماره 2: اسامي قبول شدگان(خانم ها)
​​​​​​​