گروه زبان و ادبیات آلمانی

مدیر گروه


دکتر کاوه بهرامی سبحانی


مرتبه دانشگاهی: استادیار
تلفن: 29902448
ایمیل: k_bahrami@sbu.ac.ir

Responsive Image

گروه زبان و ادبیات آلمانی دارای دو مقطع کارشناسی در گرایش «زبان و ادبیات آلمانی» و کارشناسی ارشد در گرایش «آموزش زبان آلمانی» است. مقطع کارشناسی این فرصت را برای دانشجویان فراهم میآورد تا آمادگی لازم برای فراگیری تخصصهای مختلف رشتۀ زبان و ادبیات آلمانی در مقاطع بعدی را به دست آورند. از ویژگی های این مقطع و گرایش خاص این است که در آن از یک‌جانبه‌نگری در امر تدریس و تربیت دانشجو پرهیز می شود و دانشجو در هر دو حوزۀ «زبان» و «ادبیات» پرورش می یابد. هدف از برگزاری دوره‫ های کارشناسی ارشد در گرایش «آموزش زبان آلمانی» پرورش نیروهای متخصص در زمینۀ آموزش این زبان است. دانشجویانی که در مقطع کارشناسی دانش پایهای لازم را در زمینۀ زبان و ادبیات آلمانی کسب می‫ کنند، در مقطع کارشناسی ارشد به صورت تخصصی با فن و دانش آموزش زبان آشنا می‫ شوند و روشهای علمی و جدید آن را می‫ آموزند. به این ترتیب دانشجو آنچه را در مقطع قبل در خصوص کاربردهای ادبیات و کشورشناسی آموخته است، در این مقطع برای کسب اطلاعات جامع در امر آموزش زبان به کار میبندد.

گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی می‌کوشد افق تفکر دانشجو را گسترش دهد، از این رو تا حد امکان دانشجویان را از جوانب گوناگون و حوزه های مختلف رشتۀ زبان و ادبیات آلمانی آگاه می‌سازد. آنچه بیش از این بر رویکرد گروه مبنی بر پرهیز از تک‌سویی تأکید دارد، پژوهشهای میان‫ رشته‫ ای شماری از استادان و فعالیت آنان در زمینههای بینافرهنگی، تطبیقی و فلسفی است. ارتباط مستقیم استادان گروه با پژوهشگران، استادان و شاعران و نویسندگان آلمانی نیز به پویایی آن افزوده است.

تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات آلمانی برای همۀ علاقه‫ مندان به این زبان و ادبیات غنی مناسب است. همچنین تحصیل در این رشته برای علاقه مندان به بسیاری از رشته های علوم انسانی و نیز تاریخ اندیشۀ مغرب‌زمین خالی از لطف نیست. دانش‌آموختگان این رشته میتوانند در پژوهش های تحت نظارت در حوزۀ زبان و ادبیات آلمانی فعالیت کنند یا به تدریس زبان آلمانی در آموزشگاههای کشور بپردازند. علاوه بر این موارد می توان به امکان فعالیت در زمینه‫ های خدمات دیپلماتیک، گردشگری و ترجمه نیز اشاره کرد.

گروه آلمانی همواره در ایجاد و تقویت ارتباطات علمی با دانشگاه‏های آلمانی زبان کوشیده است. در حال حاضر نیز همکاری هایی میان این گروه و چند دانشگاه آلمانی وجود دارد. برگزاری سمینارها و کارگاه های علمی ـ آموزشی مشترک در ایران و آلمان از جملۀ آن هاست. به عنوان نمونۀ فعالیت های فرهنگی گروه می توان از دعوت هرسالۀ شاعران و نویسندگان آلمانی زبان یاد کرد. اثرآفرینانی از آلمان، اتریش و سوییس همه ساله به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران آثار خود را در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی به زبان اصلی می خوانند. آنان همچنین در جلسات بحث و گفت وگو به پرسش های گوناگون دانشجویان و استادان دربارۀ مسائل مرتبط به هنر و ادبیات پاسخ می دهند. حمایت از دانشجویان در زمینۀ سفر به آلمان به هدف تقویت دانش زبان و ایجاد ارتباطات آکادمیک نیز همواره در دستور کار گروه زبان و ادبیات آلمانی بوده است.

اهداف

گروه زبان و ادبیات آلمانی در فعّالیت های خود چند هدف عمده را دنبال می کند:

  • تربیت افراد کارآگاه و توانا برای تدریس زبان و ادبیات آلمانی در دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی؛
  • برآوردن نیازهای بازار کار کشور به نیروی انسانی متخصص در زمینۀ زبان آلمانی ـ از جملۀ حوزه های کاری فارغ التحصیلان می توان به مترجمی، معلّمیِ آموزشگاه ها و خدمات دیپلماتیک اشاره کرد؛
  • تربیت پژوهشگرانی که در رشتۀ تحصیلی خود، زبان و ادبیات آلمانی، از تازه ترین روش های تحقیق در جهان آگاه باشند و بتوانند نیازهای پژوهشی کشور را برآورند.

دانشجویانی که پذیرفته می شوند، در دورۀ کارشناسی، با بهره گیری از دانش قبلی خود، زبان و ادبیاتِ آلمانی را به طور تخصصی فرامی گیرند؛ افزون بر این با پاره ای از جنبه های عمومی علم زبانشناسی آشنا می شوند. در دورۀ کارشناسی ارشد روش های گوناگون «آموزش زبان آلمانی» و تاریخ این رشته به دانشجویان آموزش داده می شود. برخی دروس دیگر در حوزۀ زبان و ادبیات آلمانی مکمّل برنامۀ درسی این دوره است. سرانجام دانشجویان با کسب مهارت های پژوهشی لازم آمادۀ تحریر پایان نامۀ کارشناسی ارشد در پایان دوره می گردند.

اسامی مدیران گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه شهید بهشتی از بدو ﺗﺄسیس تاکنون به قرار زیر است:

 

ردیف نام و نام خانوادگی آلمانی آلمانی
1 دکتر کارلا روستائیان 1349 1365/06/09
2 دکتر آنالیزه قهرمان 1365/06/09 1378/06/30
3 دکتر صدیقه خوانساری موسوی 1378/08/12 1383/08/25
4 آقای سید محمود حدادی 1383/08/25 1387/07/23
5 دکتر نرجس خدائی 1387/07/23 1393/02/15
5 آقای سید محمود حدادی 1393/02/15 1394/04/15
6 دکتر سعید رضوانی 1394/04/21 1398/05/07
7 دکتر کاوه بهرامی سبحانی 1398/05/07 تاکنون

گروه آموزشی رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زبان و ادبیات آلمانی زبان آلمانی × ــ ــ
آموزش زبان آلمانی ــ × ــ