گروه زبان و ادبیات انگلیسی

مدیر گروه


دکتر کیان سهیل


مرتبه دانشگاهی: استادیار
تلفن:  29902471
ایمیل: k-soheil@sbu.ac.ir
 

Responsive Image
گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی یکی از گروه های برتر زبان انگلیسی در ایران است. تاریخ تأسیس گروه (1341ه.ش) آن را به یکی از قدیمی ترین گروه های این دانشگاه تبدیل کرده است. کارنامه ی گروه در زمینه ی تحقیق و تدریس در تمامی دوره های ادبیات انگلستان و حوزه های اصلی آموزش زبان، بسیار درخشان است. گروه زبان و ادبیات انگلیسی دارای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در رشتۀ ادبیات انگلیسی و دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشتۀ آموزش زبان انگلیسی است. بیشتر دانش‌آموختگان گرایش «آموزش زبان انگلیسی» در حوزه های مربوط به آموزش زبان در مدارس و آموزشگاه ها مشغول به کار می شوند. برخی از دانش‌آموختگان گرایش «زبان و ادبیات انگلیسی» نیز در زمینه های پژوهشی فعالیت می کنند یا با توجه به ظرفیت این گرایش برای ورود به مباحث میان رشته ای، در حوزه های گوناگون مشغول به کار می شوند.

گرایش «زبان و ادبیات انگلیسی» به سبب قابلیت بیشترِ درآمیختن با دیگر رشته های علوم انسانی توانایی ویژهای در بسترسازی برای تدوین رشته های جدید دارد. در همین راستا و در موارد متعددی از توانایی های استادان گروه برای تبیین سرفصلها و آموزش دروس دیگر رشته ها بهره گرفته شده است. اما حوزۀ فعالیت استادان گروه محدود به دانشگاه نیست و میتوان به همکاری مستقیم شماری از استادان با محافل فرهنگی، ادبی و هنری در خارج از دانشگاه و بهره‫ مندی از تخصص دانشگاهی برای ایجاد ارتباط با متن جامعه اشاره کرد. علاوه بر این، آنچه به پویایی گروه می افزاید، اصرار آن بر تجدیدنظرهای دورهای در تدوین سرفصل‌ها و ویرایش واحدهای درسی است. از دیگر ویژگیهای این گروه میتوان به تنوع تخصص در میان استادان اشاره کرد. این تنوع به دانشجویان امکان میدهد در زمینۀ علاقه‫ مندی خود با آگاهی بیشتری دست به انتخاب بزنند.

فعالیت های گروه به ارائه ی تجاربِ علمی و حرفه ای مرتبط با رشته به دانشجویان محدود نیست، بلکه توسعه ی فضای پیشرفته، متنوع و پرطراوت را در دانشگاه نیز شامل می شود.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه

1

دکتر جلال سخنور

زبان و ادبیات انگلیسی

استاد

2

دکتر سید ابوالقاسم فاطمی جهرمی

آموزش زبان انگلیسی

دانشیار

3

دکتر سارا کاترین هاوس هولد ـ ایلخانی

زبان و ادبیات انگلیسی

استادیار

4 آقای هادی عظیمی آموزش زبان انگلیسی

مربی