گروه زبان و ادبیات عربی

مدیر گروه

 

دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل 
​​​​​​​

مرتبه دانشگاهی: دانشیار
​​​​​​​تلفن: 29902440
ایمیل: ali.ghahramanim@gmail.com

Responsive Image

روه زبان و ادبیات عربی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و تنها با یک گرایش «زبان و ادبیات عربی» دانشجو میپذیرد. دانشجویان در دورۀ کارشناسی با مقدمات این رشته آشنا میشوند، اصول و مبانی زبان عربی را میآموزند و در قواعد و دیگر مهارتهای زبانی تبحر مییابند. همچنین با تاریخ ادبیات عربی و متون ادبی آن آشنا می­شوند در دورۀ کارشناسی ارشد مقدمات نقد و تحلیل متون برای ایشان فراهم میشود و با متون منظوم و منثور دورههای مختلف آشنایی پیدا میکنند. به ­این ترتیب دانشجوی دورۀ کارشناسی ارشد این امکان را مییابد تا زمینۀ علاقهمندی خود را تشخیص دهد، در همان راستا به تحقیق و پژوهش بپردازد و در صورت تمایل، جنبۀ تخصصیتری از آن را در دورۀ دکتری دنبال کند. در دوره دکتری دانشجویان پس از گذراندن مرحله آموزشی که شامل برخی دروس تخصصی در سطح عالی و پیشرفته است، وارد عرصة پژوهش می­ شوند و هریک از دانشجویان براساس علاقه­ و تخصص یک حوزه علمی را دنبال می ­کند.

گروه زبان و ادبیات عربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تلاش میکند با ارتقای مهارتهای دانشجویان در جنبههای مختلف، دانش‌آموختگان این رشته را در زمینههای متفاوتی از قبیل فعالیت در دارالترجمهها و سازمانهای نیازمند به تخصص در این رشته، مدارس و آموزشگاهها، دانشگاهها و وزارتخانههایی چون ارشاد و ارتباطات توانمند سازد. از سوی دیگر ارتباط فرهنگی میان ایران و کشورهای عربی و نیز درهم‌آمیختگی دو زبان فارسی و عربی بر کارآمدی و اهمیت این رشتۀ دانشگاهی میافزاید.

گروه زبان و ادبیات عربی درصدد است تا در کنار برگزاری نشستها و سخنرانیها و نیز شرکت بیشتر در طرحهای پژوهشی، با تقویت گروه استادان، دو گرایش «مترجمی» و «آموزش زبان» را به فهرست گرایشهای خود بیفزاید.
 
اسامي مديران گروه زبان و ادبيات عرب از انتصاب اولين مدير گروه تا به امروز به شرح ذيل مي‏ باشد.

 

اسامي مديران گروه آموزشي زبان و ادبيات عرب از سال 1364 تا به امروز​​​​​​​

ردیف نام و نام خانوادگی​ تاریخ شروع​ تاریخ خاتمه​
1​ دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری​ 1364​ 1379​
​2 ​دکتر حجت رسولی 1379​ 1381/06/09
3 دکتر عباسعلی بهاری اردشیری​ 1381/06/09​ 1383/06/16​
4 دکتر حجت رسولی​ 1383/06/16​ 1385/06/07​
5 دکتر عباسعلی بهاری اردشیری​ 1385/06/07​ 1389/11/23​
6 دکتر سید محمدرضا خضری​ 1389/11/23​ 1391/09/22​
7 دکتر ابوالفضل رضایی​ 1391/09/23​ 1399/06/10
8​ ​دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل 1399/06/10 تاکنون​

 

اهداف
زبان و ادبيات عرب يكي از رشته های آموزشي در نظام آموزش عالي است و هدف آن تربيت افرادي است كه بتوانند نيازهاي سازمانهای مختلف كشور را از قبيل وزارت امور خارجه سازمان اوقاف، ميراث فرهنگي، كتابخانه‏ ها و شركت‏هاي دولتي و خصوصي و غيره از لحاظ كاربرد زبان عربی برآورده نمايند. تحصیل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري این رشته احتياجات كشور را در زمينه ‏هاي مختلف مانند تحقيقات و تعليمات در سطوح عالي مرتفع می سازد. نظام آموزش این رشته مطابق آيين نامه مصوب شوراي عالي برنامه ‏ريزي است.

ردیف نام و نام خانوادگی​ رشته​ مرتبه​
1 ​دکتر سید ابوالحسن مخزن موسوی علوم اسلامی ​استادیار
2 دکتر محمدعلی بزرگان نیا​ علوم قرآن و حدیث​ استادیار​
3 دکتر عباسعلی بهاری اردشیری​ زبان و ادبیات عرب​ استادیار​
4 دکتر عبدالعلی فیض الله زاده​ زبان و ادبیات عرب​ استادیار​
5 ​دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری زبان و ادبیات عربی​ استاد

​​​​​​​

گروه آموزشی رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب × × ×