صفحه اصلی
«جشنواره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی در هفته پژوهش ۱۴۰۰»
  • 1032 بازدید

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری گروه های آموزشی برگزار می کند:

«جشنواره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی در هفته پژوهش ۱۴۰۰»

برنامه­ های که قرار است در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردد به صورت محوزهای زیر می باشد

محورهای جشنواره

  • جلسات معرفی و نقد کتاب
  • نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی گروه های آموزشی
  • معرفی پژوهش ها و نشریات دانشجویی
  • جلسات معرفی پژوهش های دارای ابعاد تجاری
  • کارگاه های مهارت های و فنون پژوهش

 

 

اعلام برنامه های دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

افزودن نظرات