صفحه اصلی
انتشار كتاب اهلي شدگان(ده گونه از گياهان و حيواناتي كه جهان ما را تغيير داده اند)
  • 164 بازدید

كتاب اهلي شدگان(ده گونه از گياهان و حيواناتي كه جهان ما را تغيير داده اند) روايتي است از گونه هايي از گياهان و حيوانات كه متحد انسان شده اند. صدها هزار سال، نياكان ما براي بقاي خود از گياهان خودرو و حيوانات وحشي استفاده مي كردند. آنان شكارگر و گردآورنده بودند، در غذايابي تخصص كامل داشتند و همان كه دنيا در اختيارشان مي نهاد استفاده مي كردند. سپس انقلابي رخ داد؛ رابطه نياكانمان با ديگر گونه ها تغيير كرد. انسان به اهلي كردن آنان روي آورد. جمعيت انسان به شدت رشد كرد؛ تمدن شكل گرفت ...

  • كتاب اهلي شدگان(ده گونه از گياهان و حيواناتي كه جهان ما را تغيير داده اند)
  • نوشته آليس رابرتز
  • ترجمه كاميار عبدي عضو هيات علمي گروه باستان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي
  • چاپ اول تابستان 1401​​​​​​​
افزودن نظرات