صفحه اصلی
برگزاري مراسم ديد و بازديد نوروزي در دانشكده ادبيات و علوم انساني
  • 695 بازدید


در روز يكشنبه 14 فروردين 1401 مراسم مجازي ديد و بازديد نوروزي كه با حضور آقاي دكتر رسولي مشاور رئيس دانشگاه و مدير حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه برگزار شد، هيات رئيسه دانشكده، اعضاي هيات علمي گروه هاي آموزشي، برخي از اساتيد بازنشسته و كارمندان و تعدادي از دانشجويان شركت داشتند.

افزودن نظرات