صفحه اصلی
برگزاری روز درهای باز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • 296 بازدید

به مناسبت روز درهاي باز دانشگاه شهيد بهشتي، مراسم بازديد حضوري و آشنايي مجازي با گروههاي آموزشي و رشته هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني در روز سه شنبه 18 مرداد برگزار خواهد شد. هدف اين برنامه معرفي زمينه ها و رشته هاي تحصيلي دانشكده ادبيات و علوم انساني به داوطلبين ورود به دانشگاه ها است. پوستر برنامه و فايل راهنماي نحوه ورود به جلسه مجازي پيوست شده است.

دانلود فایل
افزودن نظرات