صفحه اصلی
تکمیل نظرسنجی کیفیت برگزاری کلاس‌ها
  • 1801 بازدید

 

دانشجویان گرامی باتوجه به اینکه رؤیت نمرات پایان نیم‌سال جاری و انتخاب واحد نیم‌سال بعد منوط به تکمیل نظرسنجی کیفیت برگزاری کلاسها می باشد خواهشمند است از طریق سامانه سیستم گلستان نسبت به ارزیابی کلاس ها اقدام نمائید. ضمناً مهلت تکمیل نظرسنجی از تاریخ پنجشنبه 1400/10/02 لغایت پنجشنبه 1400/10/16 می باشد. لازم به ذکر است مهلت زمانی مقرر تمدید نخواهد شد.

 

راهنما تکمیل نظرسنجی کیفیت برگزاری کلاس ها 

افزودن نظرات