صفحه اصلی
جلسه نمايش و تحليل فيلم "به سبك تهران" با موضوع معماري در شهر تهران
  • 81 بازدید

  انجمن علمي جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي با مشاركت انديشكده زيست پذيري شهري جلسه نمايش و تحليل فيلم "به سبك تهران" با موضوع معماري در شهر تهران را با حضور دكتر آیدا اسماعیل زاده سیلابی؛ دکتری طراحی شهری و اویس ترابی؛ پژوهشگر حوزه آب برگزار ميكند.

 

 

افزودن نظرات