صفحه اصلی
دومین وبینار تخصصی توسعه اخلاق آموزش دانشگاهی
  • 747 بازدید

 

معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

 

دومین وبینار تخصصی توسعه اخلاق آموزش دانشگاهی

 

چهارشنبه 18 اسفندماه 1400  ساعت 16:30 تا 20:30

 

سخنرانان

دکتر احمد خاتمی ـ دکتر مهدی شقاقی ـ دکتر علیرضا سالمکار ـ دکتر محمود ابوالقاسمی ـ دکتر امیررضا اصنافی

دانلود فایل
افزودن نظرات