صفحه اصلی
گزارش نشست اختتامیه جشنواره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • 82 مشاهدات

اختامیه نشست جشنواره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش سال 1400 با حضور دکتر احمد خاتمی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر محمدرضا عنانی ­سراب معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر مرضیه ابراهیمی سرپرست معاونت مرکز مشاوره و آموزش­های اجتماعی و جمعی از اساتید دانشکده در روز دوشنبه 1400/10/06 در سالن ناصرخسرو دانشکده برگزار شد.

در آغاز نشست گزارش از رویدادهای جشنواره توسط دبیر اجرایی دکتر مرضیه ابراهیمی ارائه شد و سپس معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورد اهمیت پژوهش و نقش جشنواره ایجاد و شرکت در امر پژوهش توضیحاتی ارائه نمودند.

و در انتها از کلیه مجریان، سخنرانان و مؤلفان کتاب­های برگزیده تقدیر به عمل آمد.

دانلود فایل
افزودن نظرات