Home
یازدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
  • 252 بازدید

دانشگاه شهید بهشتی در روز پنجشنبه مورخ 18/03/1402 ساعت 10 صبح دوره یازدهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی را برای دانشجویان مقطع دکتری و داوطلبان آزاد برگزار خواهد نمود.

داوطلبان ضروری است اطلاعیه ها و راهنماهای موجود در سایت اصلی دانشگاه ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ آزمون بسندگی زبان انگلیسی را با دقت کامل مطالعه و از روز یکشنبه موزخ 31/02/1402 تا پایان روز دوشنبه مورخ 15/03/1402 مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.

داوطلبان گرامی لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:
1. پس از ثبت نام عودت وجه امکان پذیر نمی باشد.
2. نتیجه آزمون دو هفته پس از برگزاری آزمون در سایت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی اعلام می گردد.

اطلاعیه شماره1

اطلاعیه شماره2

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی

سوالات عمومي

0 Comments