جدیدترین اخبار

 موفقيت مركز آموزش هاي تخصصي، در کسب و تمديد اعتبار گواهينامه هاي استاندارد ايزو (نظام مدیریت یکپارچه (IMS)و استاندارد تخصصي آموزش (ISO29993) ویژه سال 1404-1403

موفقيت مركز آموزش هاي تخصصي، در کسب و تمديد اعتبار گواهينامه هاي استاندارد ايزو(نظام مدیریت یکپارچه (IMS)و استاندارد تخصصي آموزش (ISO29993))ویژه سال 1404-1403

543 بازدید
سمینار گپ و گفت از جنس فناوری در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

سمینار گپ و گفت از جنس فناوری در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

186 بازدید
نشست تخصصی چالش ها و راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای پل های بتنی در پردیس شهید عباسپور

نشست تخصصی چالش ها و راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای پل های بتنی در پردیس شهید عباسپور

251 بازدید

اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال