صفحه اصلی
بازدید رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت عتف از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 6241 بازدید

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت عتف و هیات همراه روز شنبه 26 تیرماه جاری از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور بازدید کردند. در این دیدار آقایان دکتر برزویی رئیس پردیس، دکتر شریفی نژاد رئیس پژوهشگاه، دکتر قربانی معاون مالی و دکتر شریعت زاده معاون فناوری پژوهشگاه، دکتر تقی زاده معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویی ، دکتر برومند مدیر دانشجویی دانشگاه و دکتر پورصابر معاون پردیس حضور داشتند.
 ابتدا آقای دکتر برزویی و آقای دکتر شریفی نژاد در مورد ظرفیتها و امکانات پردیس و راههای شروع و گسترش همکاری های فیمابین در زمینه های مختلف به بحث و گفتگو پرداختند. در ادامه نیز دکتر تقیزاده هر دو مجموعه را دارای ظرفیتهای بیشماری برای فعالیتهای مشترک برشمرد و ابراز امیدواری کرد که برآیند این همکاریها آثار و نتایج مثبت و تاثیر گذاری در کل مجموعه وزارت به دنبال خواهد داشت. در پایان این دیدار نیز از مجموعه های ورزشی و برخی اماکن پردیس بازدید به عمل آمد.

افزودن نظرات