صفحه اصلی
🔺زمینه های همکاری دانشگاه شهید بهشتی و وزارت آموزش و پرورش بررسی شد🔻
  • 16543 بازدید

زمینه های همکاری دانشگاه شهید بهشتی و وزارت آموزش و پرورش بررسی شد

 

​​​​​​​رئیس مر کز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی با رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری  وزارت آموزش و پرورش دیدار و درخصوص زمینه های همکاری این دانشگاه با وزات مذکور بحث و تبادل نظر کرد.

​​​​​​​

در  جلسه ای که روز یکشنبه 8 خرداد 1401 در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، زمینه های همکاری های مشترک مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه دکتر رشیدی، رئیس مر کز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده، آمادگی دانشگاه را جهت همکاری‌های مشترک در بخش آموزش نیروی انسانی به ویژه در طرح رتبه بندی معلمان اعلام نمود.

 دکتر عباس نجار، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری  وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر جایگاه علمی و توانمندی های دانشگاه شهید  بهشتی بر آمادگی این وزارت خانه برای همکاری در زمینه های گوناگون با این دانشگاه تاکید کرد.