صفحه اصلی
🔺گسترش همکاری های دانشگاه شهید بهشتی و شرکت توانیر🔻
  • 14616 بازدید

گسترش همکاری های دانشگاه شهید بهشتی و شرکت توانیر

طی جلسه ای که در تاریخ 20/1/1401 با حضور جمعی از مدیران دانشگاه و شرکت توانیر در محل آن شرکت  برگزار شد در خصوص گسترش همکاری های دانشگاه شهید بهشتی و شرکت توانیر بحث و تبادل نظر گردید.

در این جلسه مهندس سجادی معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت  توانیر ضمن مهم توصیف کردن جایگاه علمی دانشگاه شهید بهشتی در صنعت آب وبرق خواستار گسترش هماری های فیمابین گردید. همچنین دکتر رشیدی رئیس مرکز آموزشهای تخصصی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات به عمل آمده در بخش آموزش صنعت آب و برق ، آمادگی دانشگاه را جهت هرگونه همکاری اعلام نمودند

در ادامه مقرر گردید طرفین در خصوص آموزش بیش از 8000 هزار نیروی جدید الورود و نیز صلاحیت حرفه ای پیمانکاران همکاری نمایند.