اساتید شورای پژوهشی

اساتید شورای پژوهشی پژوهشکده فضای مجازی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته دانشگاهی

عضو هیئت علمی

آدرس ایمیل

@sbu.ac.ir

ریاست پژوهشکده

1​​

آقای دکتر علیرضا طالب پور

الکترونیک، پردازش تصویر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 taleb​pour

​​معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

3

آقای دکتر احمد محمودی ازناوه

مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر

 پژوهشکده فضای مجازی

 a_mahmoudi

مدیر اجرایی پژوهشکده

4 

آقای احسان تهرانچی

صنایع

 

e.tehranchi@mail.sbu.ac.ir

گروه پژوهشی امنیت شبکه و رمزنگاری

5​

خانم دکتر فرخ لقا معظ​​می ​​​​

ریاضی، رمز و ترکیبات

 پژوهشکده فضای مجازی

f_moazemi

6​

 آقای دکتر هادی سلیمانی( مدیرگروه)

علوم کامپیوتر

پژوهشکده فضای مجازی​​

h_solei​many

7

آقای دکتر سعید شکر الهی

مهندسی کامپیوتر

پژوهشکده فضای مجازی

​s_shokrollahi@sbu.ac.ir​​

7​

آقای دکتر مقصود عباسپور 

مهندسی کامپیوتر، سخت افزار

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 maghsoud

8

خانم دکتر زیبا اسلامی 

رياضيات

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

z_eslami

9

آقای دکتر حسین حاجی ابوالحسن

ریاضیات

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

hhaji

گروه پژوهشی فناوری انتقال محتوا

10

آقای دکتر علی نادیان قمشه

 ( مدیر گروه)

مهندسی برق، الکترونیک

 پژوهشکده فضای مجازی

 a_nadian

11

آقای دکتر احمد محمودی ازناوه

مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر

پژوهشکده فضای مجازی

 a_mahmoudi

12

خانم دکتر سمیه تیمار چی

مهندسی کامپیوتر،  معماری کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 s_timarchi

13

 آقای دکتر سید محمد سجاد صدوق

مهندسی برق مخابرات

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 h-sadough

14

 آقای دکتر علیرضا طالب پور

الکترونیک، پردازش تصویر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 talebpour

15

آقای دکتر محمود فضلعلی

معماری کامپیوتر

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

fazlali

16

آقای دکتر سیدعلی قرشی

مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

a_ghorashi 

17

آقای دکتر محسن اب​​راهیم مقدم​​

مهندسی کامپیوتر، نرم افزار

پژوهشکده فضای مجازی

​m_moghadam​

گروه پژوهشی مدیریت و حقوق فضای مجازی

18

آقای دکتر صدرا احمدی

مهندسی ​فناوری اطلاعات​​​​​​​

پژوهشکده فضای مجازی

sa_ahmadi

19

خانم دکتر بهار فراهانی

مهندسی کامپیوتر

پژوهشکده فضای مجازی

farahani.ict@gmail.com

20

خانم دکتر ​میر دهقان

زبان شناسی همگانی

دانشکده ادبیات

m_mirdehghan

21

آقای دکتر اصنافی

علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

a_asnafi

22

آقای دکتر باقر انصاری

حقوق خصوصی

دانشکده حقوق

b_a​nsari

 

​​​​​​​