مهندسی برق - مخابرات امن و رمزنگاری


دوره کارشناسی ارشد مخابرات امن، مرکب از دروس نظری و کار تحقیقاتی در زمینه­ های مخابرات امن است. هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه­ های برنامه ریزی، مدیریت یا بهره ­برداری، طراحی و پیاده کردن پروژه­ های تولیدی، مخابراتی، شبکه ­های کامپیوتری و حفاظت آنها بتواند بنحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند. فارغ التحصیلان این دوره می­ توانند علاوه بر کار آموزشی و یا پژوهشی در دانشگاه­ها در سطح مراکز تحقیقاتی و یا وزارتخانه ها و سازمان­ها، مسئول اجرای طرح ­های صنعتی بویژه آنهایی که با امنیت و حفاظت داده­ ها، سیستم­ ها و مدیریت آنها که در سطح وسیع با مسائل تکنولوژی اطلاعات روبرو هستند، فعالیت نمایند.​

 

لیست دروس

​​​​​​​امنیت شبکه
رمزنگاری
تئوری پیشرفته مخابرات
فرایندهای تصادفی
رمزنگاری پیشرفته
پروتکل­های امن در شبکه
سیستم­های تشخیص نفوذ
رمزنگاری پسا کوانتومی و زنجیره قالب­ها
کدگذاری کانال