رییس دانشکده : آقای دکتر عباس صادقی
 
تحصیلات : دکتری زمین شناسی
پست الکترونیک: A-Sadeghi@sbu.ac.ir
شماره تماس : 29902626
Responsive Image

 

 

 

 

 

معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي : آقای دکتر احمد علوی
 
تحصیلات : دکتری تکتونیک
پست الکترونیک: 
شماره تماس : 29902626
 ایمیل معاونت آموزشی : 
a-alavi@sbu.ac.ir
Responsive Image
معاونت پژوهشی : آقای دکتر کاظم نصرتی
 
تحصیلات : دکترای جغرافیای طبیعی 
پست الکترونیک: 
k_nosrati@sbu.ac.ir
شماره تماس : 29902613
Responsive Image
 مدیریت اجرایی و برنامه ریزی : آقای دکتر احمد صادقی

تحصیلات : دکترای اقتصاد
پست الکترونیک :
شماره تماس : 29902627


 
Responsive Image

حوزه روابط عمومی : جناب آقای دکتر صالحی / جناب آقای  مهندس حاجی


تلفن تماس : 29902641

رییس دفتر : سرکار خانم صادقی

 

تلفن: 29902626- 021

دورنگار: 22431690- 021

 
احمد صادقی فرزند براتعلی در 27 اسفند 1343 در تهران (پایتخت ایران) به دنیا آمد. وی دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در مدارس مذهبی شهر تهران گذراند و در سال 1362 موفق به اخذ دیپلم در رشته علوم تجربی در سال 1362 گردید. پس از سپری نمودن خدمت وظیفه در سال 1366 در کنکور سراسر شرکت و در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی در دانشگاه تهران پذیرفته شد و در آنجا مشغول به تحصیل گردید و در تاریخ 20/11/1370 در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد. وی همزمان در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم مشغول به کار شد. ایشان در سال 1374 به دانشگاه تربیت مدرس منتقل و به عنوان رئیس اداره پژوهشی دانشکده کشاورزی مشغول به فعالیت گردید. وی در سال 1376 در آزمون کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی شرکت نمود و پس از قبولی در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل شد. نامبرده در تاریخ 26/10/1378 از پایان نامه خود به راهنمایی آقای دکتر سپهردوست با عنوان "بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصادی - دولت اجتماعی بر صنایع روستایی سیستان و بلوچستان ”.دفاع نمود. مشارالیه دوره دکترای خود را در سال 1385 در رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه پوترا مالزی آغاز کرد و در تاریخ 20/3/1389  از رساله خود زیر نظر پروفسور دکتر محد غزالی محی الدین با عنوان زیر دفاع نمود:
 " The Impact of Pricing Policy on Demand for Water in the Iranian Agricultural Sector"
 

1) مشاور رياست، دبیر و عضو شورای معاونین اداره آموزش و پرورش منطقه 14 تهران (1366 لغایت 1373)

2) دبیر شورای پژوهشی و رئیس اداره پژوهش دانشكده كشاورزي و پژوهشگر پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس (1374 لغایت 1382)

3) مشاور رياست دانشگاه و عضو شورای مدیران دانشگاه صنعت آب وبرق (1382 لغایت 1384)

4) مدرس دانشگاه صنعت آب وبرق (1384 لغایت 1392)

5) معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393 لغایت 1394)

6) پژوهشگر مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی (1394 لغایت 1396)

7) مدرس و رئیس اداره اجرایی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (1397 تا کنون)

8) مدیر پشتیبانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (1398-1399)
 

طرح هاي تحقيقاتي انجام شده:

1) تخمين هزينه خاموشي برق در بخش كشاورزي (1380-1379، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) - همکار
2) برآورد بهره وري در صنايع روستائي و بررسي رابطه كارائي عوامل توليد با رشد ارزش افزوده (1381-1380) - همکار
3) بررسی وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور از دیدگاه دانشجویانِ فارغ التحصیل (84-82) مجری
4) ارزیابی پروژه هلدینگ شرکت سپهر (1390- دانشگاه صنعت آب و برق) همکار

  مقالات علمي چاپ شده:

1- صادقي،ا.(1380). بررسي اقتصادي صنايع روستايي استان مازندران. فصلنامه علمي- پژوهشي فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ، سال اول، شماره اول، بهار1380. (ISC0.213, Q1)
2- صادقي ،ا.، سپهردوست، ح. (1380). آثار سياستهاي دولت در زمينه هاي اعتباراتي- تسهيلاتي و ارزي بر بهره وري نيروي كار در صنايع روستايي سيستان وبلوچستان. فصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال نهم، شماره33،بهار1380. (ISC0.029, Q4)
3- صادقي، ا. و خلوتي،ص. (1380). برآورد توابع توليد زير بخشهاي صنايع روستايي استان بوشهر. فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش و سازندگي، جلد14،شماره3،پاييز1380.
4- كريم،م.ح،صادقي،ا. و پيري،ع. (1380). بررسي مزيت نسبي بخش كشاورزي استانهاي كشور از بعد ارزش افزوده و مقايسه آن با ساير بخشهاي اقتصادي در طول برنامه پنجساله (74-1369). مجله علمي- ترويجي علوم انساني دانشگاه سيستان وبلوچستان، سال هفتم، ويژه نامه اقتصاد و مديريت، شماره پياپي17، دي ماه1380
5- صادقي،ا. و سعیدی اقدم، م. (1393). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی, 2(4), 117-156.
 6- نیکبخت، ح.، شهبازی، د.، صادقی، ا.، بحیرایی، ع. (1395). مطالعه تطبیقی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از روش های ریسک نامطلوب. فصلنامه نظریه‌های اقتصاد مالی. سال اول، شماره اول. بهار
7- صادقی، ا.، میر، س. م.، محدث، س. ا.، ثنائی، م. (1396). تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، شماره 16. (ISC0.075, Q2)
8- خدابخشی، م.، صادقی، ا. (1396). بررسي تأثير اندازه و طراحي بسته‌بندي بر قصد خريد و رضايت مشتری. فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته‌بندی. شماره 31. (ISC0.211,Q1)
9- محدث حسینی، س، ا.، صادقی، ا. (1397). تحلیل هزینه - فایده کشت گونه‌های دارویی- تجاری استان خراسان رضوی. دو فصلنامه علمی - پژوهشی کشاورزی بوم شناختی. دوره 8، شماره 2.
10- سعیدی اقدم، م.، صادقی، ا.، بحیرایی، ع.، اسفندیاری، م.، حاج نصراله ئی، م. (1399). برنامه ریزی راهبردی شهری پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شهر قزوین). مطالعات جامع در مدیریت شهری, 1(2), 1-20.
11- صادقی، ا.، نفیسی، و.، کریم، ا. (1399). بررسی عوامل موثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی. سیاست‌های راهبردی و کلان، (28)،
  1- Ghazali, M., Attari, J., Sadeghi, A., & Arrif, H. (2009). Review of water pricing theories and related models. African Journal of Agricultural Research, 4(13): 1536-1544. (ISI & Q3)
2- Sadeghi, A., Ghazali, M., Arrif, H., & Baheiraie, A. (2009). Determining the Economic Value of the Irrigation Water in Production of Wheat in Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(6): 1391-1402. (ISI & Q3)
3- Sadeghi, A., Ghazali, M., Arrif, H., & Attari, J. (2010). Estimation of Irrigation Water Demand for Barley in Iran: The panel Data Evidence. Journal of Agricultural Science, 2(2):31-40. (Q1 & Indexed by FAO)
4- Sadeghi, A., Karim, M.H., Ghazali, M., Khodabakhsh, M., and Nazari Hashemi, S.R. (2012). Estimation of Irrigation Water Demand Function for Tomato in Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4(12): 760-769 – (ISC).
5. Saeidi aghdam, M., Alam Tabriz, A., Bahiraie, A., Sadeghi, A. (2021). Modelling Crowdfunding Ensemble Learning Prediction. Advances in Mathematical Finance and Applications, (), -. doi: 10.22034/amfa.2020.1905837.1467
 

فهرست مقالات ارايه شده در مجامع علمي:

1- سپهردوست، ح.، صادقي، ا. (1379). بررسي اقتصادي صنايع روستايي استان سيستان و بلوچستان.  همايش شناخت استعدادهاي بازرگاني- اقتصادي استان سيستان وبلوچستان.
2- صادقي، ا. (1379). بررسي مزيت نسبي بخش كشاورزي از بعد اشتغال و مقايسه آن با ساير بخشهاي اقتصادي. سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، مشهد.
3- صادقي، ا. (1380). تحليل اقتصادي ساختار توليد گوشت گاو و گوساله در استانهاي كشور، دومين سمينار پژوهشي گاو وگاوميش كشور، زاهدان.
4- صادقي، ا.، کریم، م. ح .، غزالي، م.، اريف، م. (1391). تعيين ارزش اقتصادي آب آبياري براي توليد گوجه فرنگي در ايران. هشتمين همايش دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران. شيراز.
5- باستانی، م.، نیک زاد، م.، صادقی، ا. (1392). برآورد ميزان خسارت زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت با استاندارد يورو 2 (رهيافت بيكل). سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست.
6- نیک زاد، م.، میر، م.، باستانی، م.، صادقی، ا.، عرب امیری، ص. (1392). برآورد ارزش تفريحي و حفاظتي پارك كوهستاني صفهي اصفهان: رهيافت هزينه سفر انفرادي. اولين همايش ملي محيط زيست، صنعت و اقتصاد.
7- نیکزاد، م. صادقی، ا.، مطیعی، ن. (1392). بررسی فراتحلیلی سرمایه‌گذاری و توسعه بخش کشاورزی (راهی مطمئن برای مقابله با تحریم های اقتصادی). نهمين همايش دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران. تهران
8- مدیحی، س. ف.، صادقی، ا.، کرمی، ا.، شنکایی، ر.، ثنایی طرقبه، م. (1392). تخمین هزینه‌های تعدیل تجاری بخش کشاورزی ایران در صورت تشکیل بازار مشترک اسلامی. نهمين همايش دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران. تهران
9- مطیعی، ن.، موسوی، س. م. م.، باستانی، م.، صادقی، ا. (1396). تأملی پیرامون دورکاری و اثرات آن بر توسعه روستایی. دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت واقتصاد در توسعه ايران. تهران. (ISC)
10- خدابنده لو، گ.، صادقی، ا. (1396). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، ایران. تهران. (ISC)
11- خدابنده لو، گ.، صادقی، ا. (1396). بررسی تاثیر رقابت در بازار سهام بر ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، ایران. تهران. (ISC)
12- صادقی، ا.، آقایی، ف. (1396). بررسی رابطه داده‌های حسابداری و دامنك اعتباری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم. ایران. کرج. (ISC)
13- نجاری طایفه، م.، صادقی، ا. (1396).  بررسی عوامل مؤثر (عوامل اقتصاد کلان) بر نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی پژوهش ‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه. ایران. خراسان. (ISC)
14- نجاری طایفه، م.، صادقی، ا. (1396). بررسی عوامل مؤثر (عوامل خاص بانک) بر نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنگره ملی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری نوین. ایران. تهران. (ISC)
15- صادقی، ا.، آقازاده سلطانی، ن.، شرافت، م،م.(1397). بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی. دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه. گرجستان. تفلیس.
16- بهمن‌پور، ف.، صادقی، ا. (1397). بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و پاداش پرداختی به مدیران در شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی. ایران. شیراز. (ISC)
17- بهمن‌پور، ف.، صادقی، ا. (1397). بررسی رابطه بین قدرت مدیریت و پاداش پرداختی به مدیران در شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی. ایران. شیراز. (ISC)
18- صادقی، ا.، میر، س، م.، شریعت، ح. (1398). بررسی تاثیر عدم اطمینان بر عناصر استرتژی آمیخته ی بازاریابی در بازارهای صادراتی نوظهور (مطالعه موردی صنایع غذایی). چهارمین کنفرانس در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی. ایران. تهران. (ISC).
19- صادقی، ا.، شرافت، م، م . (1398). تاثیر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران (مدل چند متغیره مشتق شده از نظریه رشد سولو). چهارمین کنفرانس در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی. ایران. تهران.  (ISC).
20- صادقی، ا.، شرافت، م، م.، حسینی، س .س. (1398). بررسی رابطه بدهی دولت و رشد اقتصادی و نقش بحران مالی در این رابطه. چهارمین کنفرانس در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی. ایران. تهران.  (ISC).
1- karim, M.H, sadeghi, A. (2002). Comparative Advantage of Surplus Value in Agricultural Sector Compares to other Economic Sectors. 4th ASAE Conference, Malaysia.
2- Sadeghi. A., Karim Koshteh, M.H. and Rouzbehan, Y. (2002). Employment Comparative Advantage Agriculture Sector in Iran, 4th ASAE Conference, Malaysia.
3- Sadeghi, A., Ghazali, M., Arrif, H., & Attari, J. (2008). An Econometric Estimation of Irrigation Water Demand for Barley in Iran, FEP 2008 Seminar, Malaysia. 
4- Sadeghi, A., Khodabakhsh, M., Ghazali, M., Motiee, N., and Nazarihashemi, SR. (2012). An Econometric Estimation of Irrigation Water Demand for watermelon in Iran, International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR), V55. 18- (Indexed by Academic Focus & OUM)


دروس تدريس شده:

1) اقتصاد- دبيرستانهاي آموزش وپرورش منطقه 14 تهران (حق التدریس-6 سال)
2) بررسي فني واقتصادي طرح هاي كشاورزي- مركز آموزش عالي تعاون (8 ساعت)
3) مباني علم اقتصاد- دانشگاه صنعت آب وبرق (167 ساعت)
4) آشنایی با نظام  هدفمند کردن یارانه ها- دانشگاه صنعت آب وبرق (160 ساعت 20 دوره 8 ساعتی)
5) مباني علم اقتصاد- دانشگاه صنعت آب وبرق کارشناسی ارشد
6) اقتصاد مهندسی - دانشگاه صنعت آب وبرق- کارشناسی 
7) اقتصاد خرد دانشگاه آزاد قزوین  - کارشناسی
8) اقتصاد کلان - دانشگاه آزاد قزوین - کارشناسی
9) اقتصاد کلان - دانشگاه صنعت آب وبرق- کارشناسی ارشد 
10) حسابداری واحد کشاورزی دانشگاه تهران - کارشناسی
11) حسابداری و امور مالی در کشاورزی دانشگاه تهران - کارشناسی ارشد
12) اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی دانشگاه تهران - کارشناسی ارشد
13) تجزیه و تحلیل سیاست کشاورزی تکمیلی دانشگاه تهران کارشناسی و کارشناسی ارشد
14) اقتصاد ایران- دانشگاه صنعت آب وبرق- کارشناسی ارشد 
15) توسعه اقتصادی و اقتصاد ایران دانشگاه آزاد قزوین دکتری
16) اقتصاد شهری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین کارشناسی ارشد
17) اقتصاد مدیریت  و مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین کارشناسی ارشد
18) سازمانها، نهادها و بازارهای پولی و مالی (ایران و بین الملل)- دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد
19) مدیریت و اقتصاد صنعتی-  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین   کارشناسی
20) تصمیم گیری در مسائل مالی -  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین   کارشناسی ارشد
21) تحلیل آماری -  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین   دکتری
22) روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته -  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین   دکتری
23) اقتصاد روستایی ایران دانشگاه شهید بهشتی
24) اقتصاد جغرافیای ایران دانشگاه شهید بهشتی


داوري مجلات
 1. Journal of Agricultural Extension and Rural Development
 2. African Journal of Agricultural Research (ISI)
 3. Scientific Research and Essays (ISI)
 4. Universal Journal of Education and General Studies (UJEGS)
 5. International Research Journal of Library, Information and Archival Studies (IRJLIAS)
 6. Journal of Medicinal plants and By-product
 7. فصلنامه مطالعات و ارزيابي سياستهاي راهبردي
 8. مجله تحقیقات منابع آب ایران
 9. فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان
 10. مجلۀ محیط شناسی
 11.  پژوهشنامه بازرگانی11- زمينه‌ها و علايق تحقيقاتي:     
1) اقتصاد توسعه و توسعه پایدار               2) اقتصاد کشاورزي     3) اقتصاد سنجی 
4) اقتصاد منطقه‌اي و آمایش سرزمین             5) اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی  
6) بازارها، سازمانها و نهادهای پولی و مالی      7) اقتصاد مدیریت و  مدیریت مالی
8) جغرافیای اقتصادی، اقتصاد فضای شهری و اقتصاد منطقه‌ای
 9) اقتصاد اشتراکی یا مشارکتی (تسهیمی)


12. تالیف و ترجمه:
1          ترجمه    بکارگیری استتا برای اصول اقتصادسنجی، 1396 - لی سی ادکینز آر کارتر هیل احمد صادقی  و بهروز حسن‌پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
2          ترجمه    آمار برای علوم اجتماعی،1397 باهامان ابوسماح توریمان ساندی توسط احمد صادقی، مهران سعیدی اقدم - نسیم عشقی            جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
3          تالیف:     اداره امور عمومی در اسلام، 1398؛      محمد خدابخش - احمد صادقی، دانشگاه پیام نور
4          گردآوری: 4 جلد ماخذ شناسی اقتصاد اسلامی، 1397 - حسین صمصامی و همکاران                   انجمن اقتصاد اسلامی ایران
 

پایان‌نامه های راهنمایی شده:

1-  تاثير محافظه کاري و حاکميت شرکتي در بهبود توانايي مدل پيش بيني عملکرد مالي شرکتها        علي آقازاده

2 - فعاليتهاي تامين مالي وبازده اتي سهام قيمتي وسهام رشدي در بازار اوراق بهادار سيدمحمدرضا مسعوديان

3 - بررسي رابطه بدهي دولت و رشد اقتصادي و نقش بحران مالي در اين رابطه       سيده سعيده حسيني

4 - بررسي عوامل موثر بر بذيرش بانکداري اينترنتي (مورد مطالعه : بانک سبه استان قزوين)   يوسف حيدري

5 - رابطه بين رابطه پاداش مديران اجرايي با عملكرد مالي و كيفيت حاكميت شرکتي           محمدباقر ميرزايي انبوهي

6  - بررسی تاثير عدم اطمينان بر عناصر استراتژي اميخته بازاريابي در بازارهاي صادراتي نو ظهور (مطالعه موردي صنايع غذايي)         حميد شريعت

7 -  بررسي تاثير تغييرات سياستي بر كارايي و بازدهي نسبت به مقياس موسسات مالي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران     ليلا رحماني

8-   بررسي رابطه بلند مدت ميان مصرف انرژي، رشد اقتصادي و توسعه مالي          نسيم اقازاده سلطاني

9 - بررسي تأثير مديريت سود بر کارايي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران        رمضانعلي بهرامي

10-  بررسي رابطه بين چرخه عمر واحد تجاري و انتخاب ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران           محسن فعال ثمرين

11 -  بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و  پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات بانکی     الهام بيات بابلقاني

12 -  بررسي رابطه بين داده هاي حسابداري و دامنک (يا تفاوت) اعتباري بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    فيروز اقايي

13 - بررسي رابطه بلند مدت بين عوامل كلان اقتصادي(نوسانات قيمت نفت، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تورم، توليد ناخالص ملي و بيكاري ) بر ريسك كشوري در ايران  محمد خدايي

14 - بررسي تاثير رقابت دربازارسهام برريسك سقوط قيمت سهام درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران      گل ارا خدابنده لو

15 - بررسي رابطه بين گستره صنعت و اطلاعات خاص بنگاه در بنگاه هاي صنعتي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران           مهدي عبديان

16 - بررسي عوامل موثر بر اعتماد به استفاده از بانکداري با موبايل در بانکهاي ملي وملت شهر تهران       پروين شيخ حسني

17 - بررسي رابطه بين رقابت بانكي و تسهيلات تكليفي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فاطمه فرجي انزابي

18 - بررسي رابطه علي شاخص‌هاي توسعه مالي و توسعه بازار بيمه با رشد اقتصادي در ايران    سميرا عسكري مهرآبادي

19 - برسي عوامل موثر (عوامل اقتصادي و عوامل خاص بانك) بر نقدينگي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار       مجيد نجاري طايفه

20-  بررسي تاثير گردشگري بر رشد اقتصادي ايران (با استفاده از يک مدل چند متغيره مشتق شده از نظريه رشد سولو)       محمد مهدي شرافت

21 -  اثرات مشوق هاي مالي دولت در عملکرد نوآوري شرکت      الهام كرمانشاهي

22 -  بررسي تاثير ريسك. تمركز و كارايي هزينه بر سودآوري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    الهه نوريه

23 -  ارائه مدل تركيبي جديد مبتني بر الگوريتم هاي هوش مصنوعي جهت تعيين روند حركتي شاخص بورس اوراق بهادار تهران         هومن قاسمي همامي

24 - بررسي رابطه بين قدرت مديريت، هزينه نمايندگي و پاداش پرداختي به مديران در شرکتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار استان تهران            فريد بهمن پور

25        بررسي رابطه تنوع درآمد و کارايي در بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    سمانه حسن كاويار

26        بررسي رابطه بين تامين مالي خرد اسلامي و رفاه اقتصادي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهر تهران          حميد درگي

27        تاثير سيستم (هاي) برنامه ريزي منابع سازماني بر عملكرد مالي و عملياتي شركت مديريت شبكه برق ايران با در نظر گرفتن نقش ميانجي مدبريت دانش       بهرام درگي

28        بررسي رابطه بين شايستگي فناوري اطلاعات و ظرفيت نواوري با چابکي سازماني و عملکرد در شرکت ايران خودرو        مهدي ملكي فر

29        تاثير ريسكهاي نقدينگي ، اعتباري و عملياتي بر ثبات بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران         نگين ايماني شمس آباد

30        بررسي تاثير عوامل مختلف مديريت يكپارچه بر عملكرد مديريت پروژه در شركت نستله ايران         هومن هماوندي

31        بررسي رابطه بين يكپارچه سازي زيرساخت هاي سيستم هوش تجاري و مزيت رقابتي در گروه قطعات خودرو عظام       مينو كارانديش

32        سي رابطه بين ويژگي هاي هيات مديره و رفتار هزينه نامتقاران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    عباس باقری

33        بررسي عوامل موثر بر پذيرش کالاي ايراني در رسانه‌هاي اجتماعي      وحيد نفيسي

34        بررسي تاثير توسعه واسطه هاي مالي، درجه باز بودن و قاچاق محصولات کشاورزي بر ارزش افزوده بخش کشاورزي و درآمد گمرکي            زهرا ملك پور