عناوین طرح ها سرکارخانم دکتر زهره فنی

عنوان طرح

نوع مسئولیت

كارفرما

زمان

نگرشی بر تحولات جغرافیای فرهنگی شهر

(مطالعه: مناطق 1 و 12 شهر تهران)

مجری

دانشگاه شهید بهشتی

1381-82

تحلیل شاخص های برابری جنسیتی در جامعه شهری ایران(مطالعه موردی: شهر تهران)،

مجری

مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری

84-1383

طرح توسعه یکپارچه روستایی

همکار

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

1375

تهیه طرح های هادی روستایی، بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان، 1385

مجری

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

1385

مطالعه تطبیقی عناصر ساختاری اشتغال و فرهنگ کار

 (مطالعه موردی: کلانشهرهای تهران و مونترال، کانادا)

مجری

دانشگاه شهید بهشتی

1391

طرح بررسی نحوه جذب مشارکت مردم در محله های شهری مشهد

مجری

شورای اسلامی شهر مشهد

1393-1395

طرح تعیین فرصت های درآمدزایی پایدار برای سازمان زیباسازی شهرداری تهران

ناظر

سازمان زیباسازی شهرداری تهران

1392 -1394

تحلیل بازساخت هویت فرهنگی-اجتماعی شهر (موردپژوهی: مناطق 6 و 12 شهر تهران)

مجری

ستاد مدیریت محلات شهر تهران (معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)

1400-1401

بازآفرینی شبکه ناحیه ای تعاونی های روستایی ایران با رویکرد پایداری امنیت غذایی

مجری

معاونت توسعه تعاونی ها، سازمان مرکزی توسعه تعاون روستایی ایران

1401