نام و نام خانوادگی    ​​ ​سمت/ مسئولیت​ اطلاعات تماس​  
معصومه صادقی​ ​رییس دفتر دانشکده ​29902626 
فریده مهرعلیان​​ اتاق تایپ​

 

 

سمیه دژاپون کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی/گروه جغرافیای طبیعی و سنجش از راه دور 29902603
اعظم زرین​ کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی​/ گروه جغرافیای انسانی 29905614​
مریم یزدان فر​ رییس اداره آموزش​ 29902621​
فاطمه کریمی​ کارشناس آموزشی​ 29905627​
موسی محمدی​ دبیرخانه​ 29902606

 

 

لیلا شاهرخی​ کارشناس آموزش کارشناسی/ زمین شناسی و جغرافیا​ 29902639​
زهرا گودرزی​ کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی/ گروه های زمین شناسی​ 29902603​
مرتضی شرف پور کارشناس پژوهشی​ 29902611

 

مرجان مختاریان​ کارشناس آز رسوب​/آز تهیه مقاطع نازک ​29905614
رقیه روزگار​  کارشناس آزمایشگاه میکروسکپی     29902622​
زهره علاء الدینی​  کارشناس گروه زمین شناسی​ 29902628​
لیلا رضایی​  کارشناس گروه جغرافیا 29902649​
فاطمه فدوی  کارشناس آزمایشگاه ژئوشیمی​ 29902630​
بهزاد پوروردی​  مسئول سمعی و بصری 29902632​
فریده کاکایی مسئول کتابخانه 29902640

 

 

حسین حاجی  کارشناس IT        29902641​
     
  عوامل اجرایی  
فردین قربانی   3086
قوچعلی یوسفی   3086
میلاد آذرمی   3086
یعقوب عبدی   3086