صفحه اصلی
انتخاب جناب آقای دکتر سعید علیرضایی به عنوان مدرس نمونه دانشگاه در سال 1402
  • 5576 بازدید

 

آقای دکتر سعید علیرضایی دانشیار گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین به عنوان " مدرس نمونه دانشگاه شهید بهشتی" انتخاب شدند.

هیات رییسه و کلیه اعضای دانشکده علوم زمین ، کسب این موفقیت را به جناب آقای دکتر سعید علیرضایی تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روزافزون برای ایشان مسئلت دارند.

افزودن نظرات