صفحه اصلی
انتخاب جناب آقای دکتر علیرضا صالحی پور میلانی به عنوان مدرس نمونه دانشگاه در سال 1402
  • 2149 بازدید

 

آقای دکتر علیرضا صالحی پور میلانی استادیار گروه  جغرافیای طبیعی دانشکده علوم زمین به عنوان " مدرس نمونه دانشگاه شهید بهشتی" انتخاب شدند.

هیات رییسه و کلیه اعضای دانشکده علوم زمین ، کسب این موفقیت را به جناب آقای دکتر علیرضا صالحی پور میلانی تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روزافزون برای ایشان مسئلت دارند.​​​​​​​

افزودن نظرات