Home
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین
  • 6349 بازدید

 

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی آقای دکتر کاظم نصرتی، استاد جغرافیای دانشکده علوم زمین به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی این دانشکده منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است :

 


 

0 Comments