صفحه اصلی
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم زمین
  • 8133 بازدید

 

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی آقای دکتر سید احمد علوی، استاد زمین شناسی دانشکده علوم زمین به عنوان سرپرست معاونت آموزشی این دانشکده منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است :

 


 

افزودن نظرات