صفحه اصلی
برگزاری نشست علمی
  • 5876 بازدید

 

نشست علمی با عنوان " بازآفرینی شبکه ناحیه ای تعاونی های روستایی ایران با رویکرد پایداری امنیت غذایی"  در روز یکشنبه  1402/2/24 ساعت 13 تا 15 در سالن شهید ابراهیمی دانشکده علوم زمین با حضور میهمانان داخل و خارج دانشگاه برگزار خواهد شد.

افزودن نظرات