صفحه اصلی
نشست علمی تخصصی ارائه نتایج طرح بازآفرینی شبکه ناحیه‌ای تعاونی‌های روستایی ایران با رویکرد پایداری امنیت غذایی برگزار شد
  • 10336 بازدید

نشست نهایی طرح بازآفرینی شبکه ناحیه ای تعاونی های روستایی ایران با رویکرد پایداری امنیت غذایی با حضور اعضا تیم پژوهشی، اساتید و دانشجویان دانشکده علوم زمین و پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

این پروژه با گروه نمونه ای بالغ بر 9 استان از کشور به سرانجام رسید و در آن سعی شد تا تعاونی های روستایی با نگاهی محیط گرا بر محور امنیت غذایی بازآفرینی شوند. مدت زمان انجام این پروژه یک سال و شش ماه، با استفاده از شاخص های آمایشی در انتخاب گروه نمونه و در ادامه، بیان اهمیت رشته جغرافیا در کشاورزی و منابع طبیعی از اهداف اصلی این بررسی بوده است.

دکتر مراد محمدی، معاونت تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تشکر از انجام این تحقیق وگروه پژوهشی دانشکده علوم زمین، پرسشگری را نیاز جامعه دانشگاهی دانست و از دانشجویان حاضر در جمع خواست تا با به بحث گذاشتن عملکردها بر مبنای علمی مسیر تحقیقات مشترک بعدی را هموار کنند. دکتر تهرانی از مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی هم در سخنانی استخراج شاخص های اصلی این تحقیق را مورد توجه قرار داد. همچنین دکتر محمودی از اساتید برجسته پژوهشکده علوم محیطی پیشنهادی مبنی بر کشت فراسرزمینی را مورد انتقاد قرار داد که این شرایط در نشست هم به بحث گذاشته شد. استفاده مطلوب از نقشه آمایش کشور در یک تحقیق علمی و همچنین روش تحقیق مناسب از دیگر نظرات اساتید حاضر در جمع بود.

 پدید آورنده این طرح، خانم دکتر حمیده آقامیری، پژوهشگر پسادکترای دانشکده علوم زمین و سرپرستی آن برعهده خانم دکتر زهره فنی است که با یک تیم سه نفره از آبان ماه سال 1400 آغاز و در اسفند 1402 به سرانجام رسید. این طرح نخستین همکاری علمی پژوهشی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی است که با انجام موفق آن، زمینه برای همکاری های علمی دیگر با این سازمان به توجه به تخصص اساتید و دانشجویان دانشکده علوم زمین فراهم شود.

افزودن نظرات