صفحه اصلی
پیام رئیـس دانشکده به‌مناسبـت 16 آذر روز دانشجـــو
  • 760 بازدید

 

 

شانزده آذر، یادآور رشادت و هوشمنـدی دانشجـویان در برابر نقشه‌هـا و برنامـه‌های نظام سلطـه و نیروهـای دست‌نشانـده و وابستـه به بیگانـگان است که در دوران استخـوان ‌سـوز حاکمیـت استبـداد و استیـلای استعمـار رخ داد وشهـادت سـه آذر اهــورایی، نمـاد بیـداری و خـودآگاهی دانشجـویان  در گـذر تـاریخ وگـواهی بر پایمـردی ایرانیان در برابر ظلـم و ستـم و جانفشـانی، در راه استقلال کشــور است.

اینجانـب ضمـن پاسداشـت خـون شهـدای شانـزده آذر، این روز بزرگ را که نمـاد خـردگرایــی، آزادی‌خواهـی و روز تجلیـل از مبـارزات سرنوشـت‌ساز دانشجـویی است گرامـی داشتـه و شجـاعت و صـلابت به‌یـادماندنـی‌شـان را به یکایـک دانشجــویان سـرافـراز و فرهیـخته، تبریـک می‌گویـم. عـزت وسـرافـرازی روزافـزون همـه دانشجــویان و دانشگاهیـان کشـور، بویژه دانشجـویان عزیز دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتــی را از درگاه خداونـد بزرگ مسألـت دارم.

 

                                                                                        عباس صادقی

رئیـس دانشکده علوم زمین

افزودن نظرات