صفحه اصلی
اطلاعیه و فایل اسامی دانشجویان میهمان پذیرفته شده سال 1400-1399
  • 9169 مشاهدات

به اطلاع پذیرفتهشدگان محترم میهمان نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه شهید بهشتی که با تقاضای میهمانی آنان موافقت شده است، می رساند؛ ضروری است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه میهمان، کلیه اطلاعیه‌ها و راهنما‌های موجود مندرج در لینک ذیل را با دقت کامل مطالعه و از روز شنبه 15 شهریور 1399 مراحل تکمیل اطلاعات و انتخاب واحد را طی نمایند.

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان.pdfراهنمای انتخاب واحد دانشجویان.pdf
اسامی.pdfاسامی.pdf
فرم تعهد نامه میهمان.pdfفرم تعهد نامه میهمان.pdf

 

مدیریت خدمات  آموزشی دانشگاه

12 شهریور 1399

افزودن نظرات