صفحه اصلی
جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده الهیات و ادیان
  • 10674 مشاهدات

جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده الهیات و ادیان با حضور رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر نصیری در دانشکده الهیات و ادیان روز دوشنبه مورخچهارم اسفند ماه برگزار گردید.

افزودن نظرات