کتابخانه

  جستجوی منابع سامانه آذرسا


  تمدید کتاب در سامانه آذرسا

  1. ابتدا با نام کاربری (کدملی) و پسوردتان (شماره دانشجویی) وارد پروفایل شخصی خود شوید.
  2. سپس از قسمت لیست کشویی پروفایل شخصی‌تان مطابق با تصویر (مدارک در دست امانت) را انتخاب نمایید.
  3. مدارک در دست امانت برای شما نمایش داده می‌شود، در این مرحله بر روی تیک سبز رنگ منبعی که مدنظرتان جهت تمدید می‌باشد مطابق تصویر کلیک نمایید. (توجه داشته باشید که از تاریخ بازگشت منبع نباید گذشته باشد)
  4. در این مرحله تاریخ بازگشت منبع با تمدید به شما نشان داده می‌شود بر روی گزینه تایید مطابق تصویر کلیک نمائید.
  5.در مرحله آخر پیام (درخواست تمدید ارسال شد) مطابق با تصویر به شما نمایش داده می‌شود.
  نکته مهم در تمدید منابع
  پس از تمدید از سوی شما، درخواستتان برای کارشناس کتابخانه واحد و یا کارشناسان کتابخانه مرکزی ارسال می‌شود و ایشان تایید می‌نمایند. بعد از تایید ایشان تاریخ تمدید در پروفایل شما نشان داده می‌شود.
  چنانچه بعد از انجام این مراحل، تاریخ بازگشت کتاب تغییر نکرد با کارشناس کتابخانه تماس بگیرید.

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image