گروه اقتصاد، آموزش و سیاست محیط زیست

محیط زیست به عنوان تامین‌ کننده نهاده‏‌ها و مواد خام، جذب‌کننده ضایعات و فراهم کننده محیط مناسب برای توسعه از ارتباط تنگاتنگی با نظام اقتصادی برخوردار است، بنابراین تخریب محیط ‏زیست نه تنها موجب اخلال در این گونه عمل‏کردها می‏‌شود، بلکه با به مخاطره انداختن سلامت بشری، مانعی در برابر توسعه و رشد اقتصادی خواهد بود. آنچه مسلم است در دراز مدت دستیابی به نظام اقتصادی سالم و کارآمد در گرو بهره‏‌برداری پایدار از اکوسیستم‏‌های طبیعی است و علم اقتصاد، به عنوان علم تخصیص منابع کمیاب، نقش به‌سزایی در این امر دارد. بهره‏‌گیری از علوم و فنون اقتصادی در سایر رشته‏‌ها به منظور بهره‌مندی پایدار و مطلوب از منابع طبیعی موجب ایجاد زمینه‏‌های جدیدی از دانش با ماهیت بین رشته‏‌ای شده که فعالیت‏‌های علمی و پژوهشی گروه اقتصاد منابع و محیط زیست در قالب این رشته‏‌ها خواهد بود.
گروه اقتصاد منابع و محیط زیست، هم زمان با تاسیس پژوهشکده در بهمن ماه 1379 ایجاد شده و در زمستان 1385 با اخذ موافقت قطعی به عنوان یکی از گروه‏‌های پژوهشی پژوهشکده به‌شمار می‏‌رود.

اهداف

  • توانایی استفاده از نظریه‏‌ها و روش‏‌های اقتصادی در جهت بهینه‌سازی الگوی مصرف
  • توانایی ارائه زمینه‏‌های لازم برای توسعه اقتصادی پایدار و سازگار با محیط زیست
  • استفاده از راهکارهای اقتصادی در کنترل آلودگی‏‌های محیط زیست
  • ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی غیر‌بازاری، به منظور وارد کردن این ارزش‏‌ها در تحلیل‏‌های هزینه - منفعت و دخیل نمودن آن در فرایند تصمیم‌گیری
  • انجام پروژه‏‌های مرتبط با اقتصاد منابع آب و ایجاد بازاری برای آن
  • توانایی ارائه راهکارهای مرتبط با ترویج حسابداری و اقتصاد سبز
  • تعیین راهکار‏های اقتصادی جهتِ گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی اکولوژیک - بازار‌یابی محصولات کشاورزی ارگانیک
  • ارائه راهکارهای مرتبط با ورود ارزش‌­های محیط زیستی در نظام حساب‌های ملی
پیوندها:
گروه‌های آموزشی