صفحه اصلی
انتصاب خانم دکتر مبرقعی به عنوان عضو شورای عالی محیط زیست
  • 1878 بازدید

رئیس جمهور، طی حکمی خانم دکتر نغمه مبرقعی ، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی را به عنوان عضو شورای عالی محیط زیست منصوب نمود.

از اعضای شورای عالی محیط زیست می توان به وزرای صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بهداشت و درمان، اقتصاد و دارایی، كشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و ۴ نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح اشاره کرد كه انتخاب این اعضا به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رییس جمهور برای مدت ۳سال می باشد.

افزودن نظرات