صفحه اصلی
فراخوان حمایت از رساله ها و طرح های پژوهشی دانشگاهی مرتبط با اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب غرب تهران
  • 1075 بازدید

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران و مجموعه وزارت نیرو، در حمایت از پروژه های تحقیقاتی و رساله های مرتبط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران، برنامه های استراتژیک تعریف و اولویت های تحقیقاتی مصوب سال 1401 شرکت آبفا در پورتال شرکت به آدرس www.wtown.tpww.irبارگذاری شده است.

بدیهی است این شرکت از پروپوزال های مرتبط ارسالی از آن دانشگاه استقبال و پس از طی مراحل داوری و ارزشیابی، نسبت به عقد قرارداد تحقیقاتی یا حمایت از پایان نامه های دانشجویی در چهارچوب دستورالعمل های مصوب شرکت اقدام خواهد نمود.

شماره تماس کارشناس تحقیقات: 47637331

افزودن نظرات