صفحه اصلی
برندگان مسابقه فرهنگی شماره 3
  • 6890 مشاهدات

برندگان مسابقه شماره ۳ فرهنگی به قید قرعه
خانم زهره رحیمی دانشجوی برنامه ریزی شهری
خانم لیلا سواران دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی
❓سوال مسابقه 
پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط چه کسی و در چه سالی طراحی شد؟
✅ دکتر حمید ندیمی عضو هئیت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۵۹ پرچم جمهوری اسلامی ایران را طراحی کردند.

افزودن نظرات