صفحه اصلی
مسابقه فرهنگی شماره 4
  • 9550 مشاهدات

مسابقات فرهنگی با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی ، تاریخی و ... با هدف تقویت روحیه مشارکت دانشجویان و ایجاد پویایی فرهنگی در محیط دانشگاه  به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود. 
برنده مسابقه اولین نفری است که جواب  صحیح را در سامانه ثبت می کند، برنده مسابقات روزانه ، فردای آن روز جایزه خود را به مبلغ 1,000,000 ریال دریافت می کند.
سیستم ثبت امتیازات برای شرکت کنندگان در مسابقات ایجاد شده است  که این امتیازات به فرد در رسیدن به جوایز هفتگی و ماهیانه کمک می کند.هر روز یک یا چند سئوال در ساعات مختلف روز ( بین ساعت 8 صبح تا 16 عصر) در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار داده می شود.

سوال این مسابقه: طبق یادداشت فرهنگی این هفته (یادداشت هفتم که در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی آمده است)  عاقبت خیر و نیکو از آن چه کسانی خواهد بود؟

جواب مسابقه را همراه با اطلاعات شخصیتان در این فرم وارد نمایید

افزودن نظرات