درباره

ارتباط با ما

 

 
مرکز
تلفن
دفتر ریاست دانشکده (خانم حسنی)
29905301
دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی  (آقای مصطفوی)
29905305
کارشناس گروه روانشناسی بالینی و سلامت (خانم عربگری )
29905309
کارشناس گروه آموزش عالی (آقای سلیمانی )
29905311
کارشناس گروه روانشناسی بکار بسته و روان شناسی تربیتی - تحولی و علم اطلاعات و دانش شناسی(آقای قلیزاده)
29905313
کارشناس مسئول کتابخانه (خانم عابدی)
29905320
کارشناس کتابخانه(آقای اسبری)
29905321
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته روان شناسی و مشاوره(خانم محمودوند)
29905322
کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی و علم اطلاعات و دانش شناسی (خانم جندقی)
29905323
رئیس آموزش(خانم امینی)
29905324
کارشناس رشته روان شناسی (خانم آب نیکی)
29905326

​کارشناس رشته علوم تربیتی و مشاوره (خانم مرادی)

​29905390

کارشناس پژوهش (خانم زیاری)
29905327
کارشناس سایت (آقای صالح نیا)
29905328
کارشناس پژوهش(خانم هاشمی)
29905329

کارشناس آزمایشگاه​(خانم شعبانی)

29905384

مدیر اداری و اجرایی(آقای حسینی)
29905333
کارشناس مجلات(خانم تاجیک - خانم اسماعیلی - خانم نظری)

29905340

 

 

شماره فکس دانشکده :22431688

 : آدرس دانشکده از طریق گوگل مپ 

بالاتر از ساختمان جهاد دانشگاهی - ابتدای دو راهی خوابگاه براداران​