مجلات

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دارای سه فصلنامه علمی-پژوهشی می باشد برای آشنایی و کسب اطلاعات مورد نیاز  بیشتر بر روی لینک هر یک از فصلنامه ها کلیک نمائید