مرکز نوآوری

در روز سه‌شنبه 8 دی‌ماه 1399 مرکز نوآوری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی به‌صورت مجازی توسط دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. دکتر فرنوش اعلامی رئیس مرکز نوآوری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی در حاشیه مراسم افتتاحیه، بیان داشت که اهداف و برنامه‌های مرکز نوآوری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی عبارتند از:​​​
 • آشنایی دانشجویان با دانش کارآفرینی در دانشکده
 • ایجاد نگاه کسب و کارانه در دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
 • تلاش برای کارآفرین شدن دانشجویان مستعد و علاقه‌مند
 • ارتباط با موسسات، مدارس و نهادهای مرتبط با دانشکده جهت یادگیری بیشتر دانشجویان و انجام پروژه و طرح‌های نوآورانه جهت حل مسایل ومشکلات آن‌ها
 • تلاش جهت داشتن شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان پایدار و کمک به آن‌ها جهت ورود به پارک و جامعه
 • تلاش جهت جذب شرکت‌های باسابقه در حوزه مربوطه جهت توسعه آن‌ها و تزریق ایده‌های خلاقانه
 • توسعه روحیه کارآفرینانه اجتماعی در اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده
 • جذب طرح‌های متنوع نوآورانه
 • برگزاری رویداد ایده‌های درخشان سه دقیقه ای جهت راه‌اندازی کسب و کار
 • بهبود یاددهی و یادگیری دانشجویی
 • بهبود فضای روحی دانشجویان
 • دعوت از کارآفرینان در حوزه علوم‌تربیتی و روان‌شناسی
 • برقراری ارتباط با دانش‌آموختگانی که به فعالیت‌های نوآورانه مشغولند.
 • برگزاری نشست‌هایی پیرامون مباحث ارزش‌آفرینی اجتماعی در حوزه‌های علوم تربیتی و روانشناسی
 • نشریه هم‌آفرین برای درج گزارش و اخبار مرکز نوآوری
 • برگزاری جلسات تحلیل فیلم‌هایی پیرامون مباحث کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی
 • تربیت مربی و ناظر کارآفرینی در رشته‌ای مرتبط با دانشکده
دانلودها:
آموزش با طعم نوآوری
مشارکت در ایده‌پردازی
پیوندها:
کلیپ آموزشی 1
کلیپ آموزشی 2
کلیپ آموزشی 3
تجربیات جهانی در حوزه آموزش
کلیپ آموزشی 4  
اولین تجارب از یادگیری خدمت‌محور در دانشگاه شهید بهشتی