صفحه اصلی
ارائه مقاله در همایش بین المللی وب پژوهشی
  • 1165 بازدید

مقاله ای با عنوان موتور جستجوی سمانتیک اسکالر: مطالعه موردی وضعیت اثرگذاری اعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی ارائه گردید. این مقاله توسط فرشته نوجوان و امیر قاسمیان از دانش آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و دکتر اصنافی عضو هیئت علمی این گروه ارائه شد. این همایش روزهای 21 و 22 اردیبهشت 1401 به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

افزودن نظرات