صفحه اصلی
برنده گرنت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از دانشگاه شهید بهشتی
  • 2315 بازدید

 مدرسه تابستانی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان کارآفرینی و اشتغال از اول تا سوم مرداد 1401 به صورت مجازی برگزار می شود. این مدرسه تابستانی دارای 10 نشست است که در موضوعات مختلف مرتبط با کارآفرینی در رشته علم اطلاعات اجرا می شود. برای شرکت رایگان در این مدرسه رایگان، آی سودا اکثت از گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی از جمله 20 نفر برنده گرنت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران اعلام شد که می توانند بدون هزینه در این دوره ها شرکت کنند.

افزودن نظرات